Tông Đồ Cầu Nguyện, 6-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân ái, con tạ ơn Cha xiết bao vì Cha đã chẳng xem con như đầy tớ hèn mọn, nhưng là bạn hữu thân thiết. Xin ban ơn cho con, để con bước theo Ngài với niềm hân hoan vui sướng như những người bạn chuyện trò cùng nhau, chứ không phải như kẻ tôi tớ phải tuân phục chủ thần. Con chẳng trông mong gì khác ngoài được sống trong yêu thương và nên một với Ngài. Con xin dâng ngày sống của con cho Cha để cầu nguyện cho anh chị em con theo ý chỉ của Đúc Giáo Hoàng trong tháng này. Đó là xin cho các Kitô hữu biết hoàn thành sứ vụ đặc nhiệm của mình khi dùng óc sáng tạo để đương đầu với những thách đố của thế giới hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I thank you, for treating me more as a friend and not as a slave. Grant me the grace to follow you with the joy of those who talk with a friend and not as those who have to obey a boss. I do not want any other reward but to live in love, united with you. I offer you my day for those whom the Pope prays for this month, that the lay faithful may fulfill their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.” (Ga 17, 15-16). Xin cho trong mỗi ngày sống, con đều biết từ bỏ hết mọi suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình mà vâng theo ý Chúa Cha, để biết thực thi việc lành và lánh xa sự dữ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“I do not ask that you take them out of the world but that you keep them from the evil one. They do not belong to the world any more than I belong to the world.” (John 17:15-16) Grant that every day I may surrender all my thoughts, feelings and actions to the Father, practicing good and avoiding evil.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con tạ ơn Chúa vì biết bao ân sủng Ngài dành cho con. Xin tha thứ cho con nếu con đam mê của cải vật chất thế gian. Xin cho con có lòng biết san sẻ với tha nhân, đặc biệt là những người khốn cùng, để họ được sống đúng với phẩm giá Chúa trao. Mỗi khi con tiêu hao vào những thứ không cần thiết, xin Chúa giúp con nhớ tới những người đang thiếu thốn, và nghĩ về những điều con có thể san sẻ với họ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As night begins, I thank you, Lord for the many graces you have given me. Forgive me if I have an excessive attachment to the material things of this world. Help me to share what I have with others, especially the poor, so that they can live with greater dignity. Whenever I spend money unnecessarily, help me to remember those who have nothing and think of what I can share with them. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con bắt đầu ngày …

Mến Yêu Hằng Ngày, 15-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY KIỆN TOÀN LỀ LUẬT Thứ 4, ngày 15-03-2023 (Mt 5, 17-19) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *