Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15-3, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-3

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, khi bình minh xua tan màn đêm, con hướng về tương lai trong niềm hi vọng. Xin ban ơn giúp con sống ngày hôm nay trong niềm hi vọng ấy để trở nên ánh sáng của lòng bác ái cho tha nhân. Xin Thánh Tâm Cha dạy con biết từ bỏ chính mình cách triệt để. Con xin dâng lên Cha trái tim và trọn bản thân con để cầu nguyện cho những ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, as the light conquers the darkness, I look forward in hope. Grant that I may live today filled with that hope to be a light of charity shinning before others. May your Sacred Heart teach me this day perfect forgetfulness of self. I offer you my heart this day and all that I am for the intentions of Pope Francis this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta đừng để sự khôn ngoan giả dối của thế gian này làm chúng ta xao lãng, nhưng hãy bước theo Chúa Giê-su, Người dẫn đường đích thực và là Đấng đem lại ý nghĩa cho đời sống chúng ta.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin hướng dẫn con đi trên đường lối của đức khôn ngoan.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us not be distracted by the false wisdom of this world, but to follow Jesus as the one sure guide who gives meaning to our life.” (Pope Francis) Guide me, Lord, in the way of wisdom.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lúc cuối ngày, lạy Chúa, con hồi tâm nhìn lại lòng mình. Hôm nay, con có sống trong niềm hy vọng của Chúa Kitô hay không? Liệu con đã đem ánh sáng vào nơi tối tăm hay chưa? Lạy Chúa, xin ghé thăm con đêm nay và chữa lành những tổn thương trong con để ngày mai con ‘bắt đầu và lại bắt đầu,’ được hồi phục và đổi mới nhờ ân sủng của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, Lord, I examine my heart. Was I able to live with the hope of Christ? Was I a light shining in a dark place? Visit me this night, Lord, and tend to my wounds so that I can begin again tomorrow refreshed and renewed by your grace. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​“Lạy Cha chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *