Mến Yêu Hằng Ngày, 01-04-2021

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – YÊU CHO ĐẾN CÙNG

Thứ Năm Tuần Thánh (Ga 13, 1-15)

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”

Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

SUY NIỆM

Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” (Ga 13,8)

Đây thực là một tấm gương về sự khiêm nhường sâu sắc nhất từng được biết đến. Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa hằng sống, Ngôi Thứ Hai của Ba Ngôi Chí Thánh, đang thực hiện công việc của một kẻ tôi tớ. Ngài đi quanh bàn ăn và rửa chân cho 12 môn đệ, từng người một. Đó là kỷ niệm của Lễ Vượt Qua, một đại lễ người Do Thái tưởng nhớ việc Thiên Chúa cứu độ và giải thoát cha ông họ khỏi đêm tối ách nô lệ ở Ai Cập. Tuy nhiên, “sự tưởng nhớ” Lễ Vượt Qua này chắc chắn là một điều đáng tưởng nhớ và được chấp nhận.

Phê-rô đã bị choáng ngợp bởi sự khiêm nhường của Chúa Giê-su và ban đầu ông đã từ chối để cho Chúa rửa chân. Nhưng Chúa Giê-su nói vài điều để loan báo sự thật Nước Trời: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ở đây, chúng ta không nói đến việc rửa chân thông thường, không liên quan đến việc chỉ rửa chân Phê-rô cho sạch bẩn, mà đó là sự tẩy rửa đời đời cho linh hồn vĩnh cửu của thánh nhân. Và “nước ấy” sẽ sớm tuôn ra từ vết đâm ở cạnh sườn và chính Thánh Tâm Chúa Giê-su.

Chưa đến 24 giờ sau, Chúa Giê-su sẽ ở trên thập giá và một lính La Mã sẽ đâm một ngọn giáo vào trái tim Người. Từ đó, máu và nước chảy ra làm khởi nguồn mới của ân sủng và lòng thương xót. Bữa Tiệc Ly này đối với Chúa Giê-su là nghi thức mở đầu cho sức mạnh thanh tẩy của Hy Tế duy nhất và hoàn hảo của Người. Hy Tế này vẫn đang tiếp tục diễn ra nơi chúng ta luôn mãi, nhờ ân sủng của Bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể.

Mỗi lần làm mới lại Bí tích Rửa Tội, nhận lấy Chúa Thánh Thần vào sâu hơn trong cuộc sống của chúng ta, ăn uống Mình và Máu Thánh của Ngài, chúng ta tham dự vào hành động thanh tẩy của Chúa Ki-tô đã dành cho Phê-rô và các tông đồ khác. Chúa Giê-su đang nhìn vào mỗi người chúng ta bằng cái nhìn của tình yêu thương và nói: “Nếu Thầy không rửa con…” Bạn sẽ trả lời thế nào với Chúa?

Cần có lòng khiêm nhường để chấp nhận hành động khiêm nhường nhất từng được biết đến của lòng thương xót. Chúng ta phải khiêm tốn thừa nhận rằng chúng ta cần Chúa rửa sạch, quét sạch bủi bẩn khỏi linh hồn chúng ta, để chuộc lại chúng ta và cho chúng ta được thông phần vào cuộc sống vĩnh cửu.

Vào Bữa Tiệc Ly đó, khởi đầu của Tam Nhật Thứ Năm Thứ Sáu và Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giê-su nhìn xuyên qua Phê-rô đến mỗi người chúng ta và muốn tẩy sạch chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Phản ứng của bạn là gì? Bạn đón nhận món quà này với lòng khiêm tốn thế nào? Bạn tin tưởng sâu sắc bao nhiêu vào Hy Tế cứu độ của Thiên Chúa toàn năng?

Trong đêm nay, hãy suy gẫm những lời thánh thiêng đó từ Chúa chúng ta và lắng nghe những lời ấy nói với bạn: “Nếu Thầy không rửa con, con không được chung phần với Thầy”. Hãy thưa: “Có” với một mong muốn trong sự khiêm nhường và lòng thương xót hoàn hảo của Chúa chúng ta và để Hy Tế cứu độ của Con Thiên Chúa đi sâu vào trong cuộc đời bạn hơn bao giờ hết.

Lạy Chúa nhân từ, sự khiêm nhường của Chúa thật đáng kinh ngạc và vô bờ bến. Xin hãy rửa sạch con bằng máu và nước chảy ra từ Trái Tim bị xuyên thủng của Chúa. Xin giúp con đón nhận món quà này theo cách nó đã được gửi đến là: với lòng khiêm nhường. Con tạ ơn Chúa, con thưa “Có” với món quà của Người, con đón nhận Người và mời Người rửa sạch con. Chúa ơi! Con là kẻ có tội. Con cần sự tẩy rửa của Ngài trong cuộc đời con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.

____

Nhóm Bạn Đường Linh Thao biên dịch

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, sáng nay, …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày Chúa nhật hôm …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *