Mến Yêu Hằng Ngày, 20-10-2021

🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀

Thứ 4, 20-10-2021

(Lc 12,39-48)

Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.”

Bấy giờ ông Phê-rô hỏi: “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người?” Chúa đáp: “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc? Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng: ‘Chủ ta còn lâu mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.

Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”

🍀SUY NIỆM🍀

Dụ ngôn tên trộm ban đêm của Chúa Giêsu nhắc nhở cho ta về sự cần thiết của việc canh giữ và thức tỉnh để chuẩn bị sẵn sàng trước mọi hiểm nguy có thể xảy ra. Tên trộm vốn dĩ là “khách không mời mà tới”, hắn không bao giờ thông báo cho gia chủ biết thời gian hắn “viếng thăm”, thế nên người không giữ nhà cửa và của cải cẩn thận, chuyện mất trộm càng dễ xảy ra.

Đâu là của cải mà Chúa Giê-su muốn chúng ta giữ gìn cẩn thận? Đó là gia tài Nước Trời, là ơn huệ cứu độ mà Người đã đánh đổi mạng sống mình để dành tặng chúng ta. Những điều tuyệt vời ấy sẽ mất đi khi ta không cộng tác với Người, không tuân giữ và sống theo Thánh ý Người.

Ma quỷ giống như kẻ trộm lúc nửa đêm. Chúng cướp đi đức tin của chúng ta và làm giảm sút sự ao ước sống theo Thánh Ý Chúa trong đời sống của ta. Chúng đánh vào lương tâm, thì thầm vào tai ta những tư tưởng sai trái rằng ta có thể tìm thấy niềm vui và sự bình an trong tâm hồn khi ta xa rời Thiên Chúa.

Tiên tri Giê-rê-mi-a nhắc nhở chúng ta rằng những trái tim xa cách Thiên Chúa thì dễ phạm tội (Gr 17, 9). Chúng ta dễ dàng bỏ qua những điều mà Chúa muốn ta thực hiện hôm nay, chẳng hạn như chân thành sám hối, tha thứ cho tha nhân và tin tưởng vào Chúa Quan Phòng. Thiên Chúa ban tặng cho ta sự tha thứ, ơn huệ tràn đầy, sự hiện diện của Người, sức mạnh và lời dạy bảo khôn ngoan để đưa ta ra khỏi những cám dỗ đầy mê hoặc của tội lỗi. Trên hết, điều quan trọng là bản thân ta phải thực hiện nghĩa vụ hôm nay mà Chúa đã giao cho ta, là sám hối, bao dung và tin tưởng vào Chúa Quan Phòng.

Chúa Giê-su mời gọi ta tỉnh thức để sẵn sàng cho ngày quang lâm lần hai của Người cũng như khi Người mời gọi ta đến tìm gặp Người. Thiên Chúa ban tặng ta Thần Khí để ta có đủ khôn ngoan và sức mạnh vượt qua mọi cám dỗ của ma quỷ, và để cảm nhận được tình yêu và sự công bình chính trực của Thiên Chúa. Lời cảnh báo về ngày phán xét này có thể làm những người chưa sẵn sàng cảm thấy hoảng hốt và sợ hãi, nhưng đồng thời nó cũng mang lại niềm vui cho những ai mòn mỏi trông đợi sự trở lại trong vinh quang của Người. Hôm nay bạn đã sẵn sàng để đón nhận ân huệ và sự giúp đỡ mà Chúa ban để có thể bước đi trong niềm tin và sự vâng phục, tin tưởng và hy vọng, yêu thương và bao dung chưa?

 Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã chiếm giữ trái tim con. Xin hãy gia tăng đức tin, lòng yêu thương và lòng quảng đại để con có thể tìm kiếm Thánh ý Ngài trong mọi sự. Xin cũng cho con biết sẵn sàng và tỉnh thức để con có thể đáp lại khi Ngài kêu gọi con. Amen.

—–//—-//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/oct24.htm

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *