Tông Đồ Cầu Nguyện, Mồng 3 Tết (18-2)

CÙNG CHÚA GIÊSU SÁNG MỒNG 3 TẾT   

Lạy Cha, cho đến bây giờ Cha vẫn làm việc, Chúa Giê-su Con Cha vẫn làm việc (x. Ga 5,17) và con cũng được diễm phúc làm việc, để góp phần làm chủ thiên nhiên theo tinh thần của Cha. Con dâng lên Cha mọi công ăn việc làm của con trong suốt năm mới này để xin Cha thánh hóa và chúc phúc cho con được luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, và góp phần hoàn thành chương trình sáng tạo của Cha.  Con cũng hiệp thông với Đức Giáo Hoàng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo biết nói không với THAM NHŨNG, hầu giá trị và công sức lao động của mọi người được bảo vệ và tôn trọng. Lạy Cha chúng con ở trên trời.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU CHIỀU MỒNG 3 TẾT

“Nếu chúng ta học cách đọc mọi sự dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả mọi sự đều là ân sủng.” (ĐGH. Phanxicô) Tạ ơn Ngài, lạy Chúa, nhờ Ánh Sáng của Ngài, chúng con tìm được Ánh Sáng. Xin soi sáng cho con trong suốt năm nay biết việc phải làm và khi làm được cộng tác với Con Một Chúa để thực hiện chương trình cứa độ của Ngài. Như thế mọi sự con làm đều nhờ ân sủng Chúa và trở thành ân thiêng cho con và tha nhân.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TỐI MỒNG 3 TẾT

Khi màn đêm của ngày Mồng 3 Tết kéo về, con tìm đến bên Cha là Chúa của con và tạ ơn vì những ơn lành Cha ban cho con trong ngày hôm nay cũng như trong ba ngày Tết. Xin cho con biết ở lại với Cha, dù đi đến bất cứ nơi đâu, dù làm việc gì, gặp thuận lợi hay khó khăn, con vẫn luôn vững tin có sự hiện diện của Cha bên con và giúp con can đảm làm chứng nhân cho Tin Mừng giữa môi trường mà con đang sống. Xin Cha nâng đỡ và giúp con sống đúng là con của Cha. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *