Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-09-2022TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 16/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày sống mới và những ân sủng mà Cha hằng rộng ban cho con. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con đi theo Người: “Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ” (Lc 8,1-3). Con chuẩn bị ngày mới dâng lên cho Chúa như thế nào? Con ngẫm đến cuộc hành trình đang chờ đợi mình và thắc mắc về những người mà con sẽ gặp. Ước gì mỗi cuộc gặp gỡ là một cơ hội con được gặp gỡ Chúa và bước đi bên cạnh Người. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho việc ủng hộ bãi bỏ án tử hình. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive this new day as a gift from God, focusing on the many reasons for being thankful. List them only a couple of them. Jesus calls you today to follow him: “Accompanying him were the Twelve and some women who had been cured of evil spirits and infirmities, Mary, called Magdalene, from whom seven demons had gone out” (Lk 8:1-3). How do you get ready for your day with the Lord? Look at the journey that awaits you and wonder about who will cross your path. May each encounter be a chance to encounter Him and walk by his side. Offer this day in favor of the abolition of the death penalty. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con đang trải qua ngày sống mà Chúa tặng ban cho con như thế nào? Con tạm dừng lại trước khi tiếp tục ngày sống và nghĩ về những chuyển biến tâm hồn mình. Chúng ta là một Giáo hội hiệp hành. ĐGH Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta rằng: ‘Hiệp hành’ có nghĩa là cùng nhau đi về một hướng. “Chúng ta có thể hiện được đường lối của Chúa, Đấng đã bước đi trong lịch sử và trải qua những thăng trầm của nhân loại không?” Việc cùng anh chị em bước qua thời kì thay đổi này có ý nghĩa gì với con? Xin giúp con biết cẩn trọng và thể hiện được đường lối của Chúa khi bước đi cùng tha nhân. Con xin tiếp tục ngày sống hôm nay cùng với Ngài.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

How are you going about your day? Pause before continuing and think about your inner movements. As a Church we are going through synodality. Francis reminds us that: “synod” means walking together in the same direction. “… do we embody the style of God, who walks in history and shares the vicissitudes of humanity?”. What does it mean for you to walk with your brothers through these changing times? Ask the Lord for his discreet, respectful, and embodied style of walking with others. Then continue you journey hand in hand with Him.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày nữa đang dần khép lại. Con dành đôi chút thời gian để tạ ơn về tất cả những điều tốt đẹp mà con đã được trải qua trong suốt ngày sống hôm nay: những cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi và những khoảnh khắc nhỏ đã giúp con trưởng thành hơn. Con có cảm nhận được niềm vui khi đồng hành cùng mọi người hôm nay không? Đâu là những chuyển biến nội tâm mà con cảm nhận được? Con có rút ra được kinh nghiệm gì sau khi học được điều gì đó không ? Xin Chúa ban cho con những bước đi an toàn và đồng điệu với Người để con không bị lệch nhịp khi bước cùng anh chị em xung quanh con. Lạy Cha, xin giúp con sẵn sàng kết nối lại một mối quan hệ nếu con nhận thấy điều đó là cần thiết. Con nghỉ ngơi để chuẩn bị cho một ngày sống mới. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Another day is coming to a quiet end. Take a few minutes to gratefully remember all the good things you experienced today: the short encounters and the small moments that helped you grow. Do you feel the joy of having walked this day with others? What inner movements do you feel? What experiences did you leave having learned something? Ask the Lord to give you his safe step and his measured rhythm so as not to advance or delay your steps on the road with your neighbor. If you see that you must restore a broken link, do it without delay and give yourself well needed rest. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *