Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 24/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con thức dậy với tâm tình tạ ơn vì ngày mới đang bắt đầu. Lời Chúa hôm nay loan báo về ngày Chúa Giêsu quang lâm. “Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trên đám mây mà đến” (Lc 21, 22-28). Niềm vui này có thể bắt đầu nơi chính bản thân con khi con biết hành động theo tình yêu thương. Chúa Giêsu mời gọi con luôn sẵn sàng và chú tâm đến cuộc gặp gỡ hằng ngày với Ngài và với tha nhân trong tình mến yêu. Cùng với Ngài, con lên kế hoạch cho ngày sống với một trái tim rộng mở, biết quan tâm tới mọi người, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất và trẻ em. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Wake up with a grateful heart for the day you are starting. The Word announces the definitive triumph of Jesus. “And then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory” (Lk 21: 22-28). But this triumph begins here when you act out the love you are capable of love. Jesus invites you to be prepared and vigilant in love in each of His daily comings and encounters that you will have. Plan your journey with Him disposing yourself with an open heart especially for the most vulnerable and the children. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm gác lại những bận rộn trong ngày và hít thở sâu. Hôm nay, con đã bước đi cùng Chúa như nào? Con được đánh động bởi những lời của ĐTC Phanxicô liên quan đến những trẻ em phải chịu sự bất công: “Trẻ em phải trả giá cho những sự kết hợp thiếu chín chắn và những cuộc chia ly vô trách nhiệm. Chính các em là nạn nhân đầu tiên. Các em cũng phải gánh chịu hậu quả của nền văn hóa đề cao chủ quyền, và sau này trở thành những đứa trẻ phát triển sớm hơn bình thường.” Khi con lựa chọn hay hành xử, con có biết nghĩ cho người khác hay không? Trước khi tiếp tục ngày sống, con ghi nhớ rằng mọi người đều đáng được hưởng quyền lợi và sự tôn trọng như nhau, đặc biệt là đối với những ai không có khả năng tự vệ.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break from the busyness of your day, and take a deep breath. How are you walking with the Lord today? Let yourself be challenged by the words Pope Francis regarding the children who suffer unjustly: “Children also pay the price of immature unions and irresponsible separations. They are the first victims. They suffer the results of the culture of heightened subjective rights, and they later become the most precocious children.” Do you take others into account when choosing and proceeding with your actions? Before continuing on your path, keep in mind that your rights go as far as those of your neighbor, especially if they are defenseless.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con hãy tận dụng giây phút này để lắng đọng tâm hồn mình và bước vào sự thanh tĩnh cuối ngày. Con nhận thấy Chúa Giêsu đồng hành với con trong những khoảnh khắc nào? Điều này đã xảy ra thông qua ai hay trong tình huống nào? Con có giúp người khác đến gần với Ngài hơn không? Con cần nhìn lại ngày sống của mình. Nếu con nhận thấy mình chưa chú tâm đến Chúa, thì con sẽ quyết tâm vào ngày mai, để có thể là cánh cửa rộng mở chào đón Chúa và anh chị em mình. Con dâng lời nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Kính mừng Maria….

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take advantage of this moment calming yourself down and entering the serenity of the ending day. In what moments did you feel the closeness of Jesus? Through whom or what situations did this take place? Did you allow others to move closer to Him through you? Slowly review your day. If you discover that you were not attentive to the Lord, make your resolution so that tomorrow you can be an open door to let the Lord and your brothers and sisters in. Pray also for the Pope’s intention of this month. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lớn lên trong …

Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương

  Trong con, âm vang từ sự hướng dẫn suy gẫm bài Tin mừng của …