Tông Đồ Cầu Nguyện, 30-06-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 30/06/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con cảm tạ Cha vì Người luôn thứ tha cho con.“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi.” (Mt 9,22). Chúa Giê-su là suối nguồn của lòng thương xót và yêu thương, Người mong muốn mọi người được hạnh phúc. Hôm nay, con cảm tạ Chúa vì đã ban những vị linh mục giải tội để chúng con luôn biết quay trở về. Nguyện xin Cha cho con biết cố gắng đến với toà giải tội thường xuyên hơn. Con xin dâng những hành động trong ngày để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này, là cầu nguyện cho những gia đình Công giáo trên toàn thế giới. Sáng danh…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Thank you, Lord, for the grace of forgiveness in my life. “Son, have confidence, your sins are forgiven you” (Mt 9:2). Jesus is all mercy and love, and wants everyone to be happy. Today, I thank you for the grace given to priests to be able to confess, so that we can rise up again as often as we need to. May I know how to take advantage of this grace, trying to go to confession often. I offer my actions of this day for the Pope’s intention for this month, for Christian families around the world. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Chúng ta, những mục tử phải khuyến khích các gia đình lớn lên trong đức tin. Vì thế, tốt nhất là khuyên họ thường xuyên xưng tội, thực hành linh hướng, thỉnh thoảng tham dự các kì tĩnh tâm. Nhưng đừng quên mời gọi gia đình dành thời gian hàng tuần cùng cầu nguyện, bởi vì gia đình hiệp nhau cầu nguyện thì hiệp nhất bên nhau”. (ĐTC Phanxicô,Tông Huấn Niềm vui của Tình Yêu, §227). Nếu con chưa có những thói quen này, xin Ngài soi dẫn cách để con cầu nguyện nhiều hơn trong gia đình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“We pastors must encourage families to grow in faith. For this, it is good to encourage frequent confession, spiritual direction, participation in retreats. But we must also invite people to create weekly spaces for family prayer, because the family that prays together stays together.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §227) If I don’t have this habit, how can I pray more as a family?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tìm nơi yên tĩnh để nhìn lại ngày sống. Con biết ơn vì điều gì? Con hồi tâm và chăm chú vào những khát khao đang chuyển động bên trong trái tim mình. Khát khao lay chuyển ý chí. Những khao khát đã đưa con đi bao xa? Những cảm xúc nào được đánh thức trong con? Có những khát khao giúp con trưởng thành và trở nên tốt lành, và có những khát khao thì không. Đâu là điều ước mà con có cho ngày mai? Con ghi chú lại điều ấy. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I look for a quiet place and start to close the day. What do I have to be thankful for? I enter my heart and dwell on the desires that have moved in it. Desires move the will. How far have desires taken me? What feelings did they arouse in me? There are desires that lead me to grow and do good, and others that don’t. What wishes do I have for tomorrow? I take note of them. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu đích …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​“Lạy Cha chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *