Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-10-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/10/2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 02/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, khi ngày mới bắt đầu, con đặt mình trước sự hiện diện của Cha với thái độ biết ơn sâu thẳm. Xin ban ân sủng để con khởi đầu mỗi ngày bằng cách nhìn vào Trái Tim Cha, hầu biết sống đức tin như Mẹ Maria trong tinh thần lắng nghe và sẵn sàng. Với lòng khao khát khiêm cung, con lắng nghe lời Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc 17,5) Con tự hỏi: Liệu con có biểu lộ đức tin của mình bằng những cử chỉ cụ thể và dễ nhận ra, hay con cảm thấy lo lắng và ngượng ngùng khi phải thực hiện những cử chỉ ấy? Ngày hôm nay con nhớ đến vị Thiên Thần Bản Mệnh của con. Ước gì con luôn biết chạy đến với ngài, để với sự trợ giúp của ngài, con luôn hướng ánh mắt về Thiên Chúa và tha nhân. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

As the day begins, I put myself in your presence, Lord, with an attitude of gratefullness, and I ask you for the grace to be able to start each day looking for your heart, to live in faith like Mary, in listening and availability. With a willing and humble heart I listen to your words, “Increase our faith.” (Lk 17: 5) So I ask myself: Do I express my faith in concrete and physical gestures or do I become nervous and shy when sharing? Today we remember our guardian angels. Always go to him, so that he may help you to always keep your eyes on the Lord and your neigbors. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con gác lại công việc, thinh lặng trong sự hiện diện của Chúa và suy niệm những lời trong “Đường Con Tim, bước 9”: “Chúa Cha đã sai Chúa Con và Chúa Con sai Giáo Hội với những môn đệ cộng tác với nhau để thi hành sứ mạng của Người. Chúng ta là một thân thể duy nhất trong Đức Giêsu Kitô.” Lạy Cha, Cha sai con đến nơi đâu? Làm thế nào để con biết mình được Cha mời gọi dự phần vào sứ mạng và được sai đi làm nhân chứng cho Tình Yêu và Lòng Thương Xót cho thế giới hôm nay? Trong suy tư phản tỉnh đó, con tiếp tục hành trình ngày sống, cùng hiệp thông với ý chỉ của ĐTC trong tháng này, để Hội Thánh trở nên một Hội Thánh hiệp hành cởi mở với hết mọi người.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I stop and pause, entering into the Lord’s presence reflecting on the words from the Way of the Heart (Step 9): “The Father sends his Son, and he sends his Church of collaborating disciples to carry out his mission. We are one body united in Christ Jesus.” Where are you sending me Lord and how are you inviting me to participate in your mission knowing that we are called and sent to be a witness of Love and Compassion in the world? I resume my journey in this dynamic keeping in mind the intention of this month, for a synodal church open to everyone.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, ngày sống sắp trôi qua, xin giúp con nhìn lại sự hiện diện của Cha trong suốt ngày này. Con biết ơn Cha vì những giây phút con cảm thấy bình yên, hạnh phúc và được bổ sức để đối diện với khó khăn. Đức tin của con có thúc bách con phải giúp đỡ tha nhân không? Con đã gặp gỡ với người mình không thân thiết thế nào? Con cần phải xin lỗi một ai đó chăng? Được song hành cùng tha nhân là món quà tuyệt vời Cha ban cho. Con tạ ơn Cha vì những người con gặp gỡ. Xin cho con biết biểu lộ đức tin của con qua việc bảo vệ các mối tương quan trong đời mình. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

At the close of your day, look back and see how the Presence of God pervaded throughout your day. What moments come to mind in which you felt peace, joy and strength to face the difficulties you faced? Give thanks for these moments. Has your faith moved you to help others? How were your encounters with those you may not get along with as much? Do you think someone needs you to apologize? Walking with others is an incredible gift from God. Be thankful for the people in your life, and ask for a faith that translates into protecting those bonds. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Món quà của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Làm điều thiện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *