Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-4

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Thưa Cha rất thương yêu, con khởi đầu ngày mới trong sự thanh bình của buổi sáng sớm, gẫm suy về gương tử đạo của Đức Giám Mục Stanislaô. Xin cho gương thánh của ngài làm sống động đức tin trong con và làm mới lại khao khát phục vụ tha nhân trong mọi việc con làm. Hiệp với Hy Tế Thánh của Thánh Lễ, con xin dâng lên Cha mọi nỗi vui buồn trong ngày sống để cầu nguyện cho những ý nguyện hàng tháng của Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I begin this day in the stillness of the dawn, pondering the example of St. Stanislaus, bishop and martyr. May his powerful example enliven my faith and renew in me a desire to serve others in all that I do. I offer you my joys and sufferings this day, in union with the Holy Sacrifice of the Mass, for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy thúc đẩy tình bạn hữu và sự tôn trọng giữa người nam và người nữ trong các truyền thống tôn giáo khác nhau, để xây dựng một thế giới hòa bình.” (ĐGH. Phanxicô)
Lạy Chúa, xin cho con biết xây dựng cầu nối hòa bình với những người mà con gặp gỡ.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let’s promote friendship and respect between men and women of different religious traditions in order to build a world of peace.” (Pope Francis) Lord, may I build bridges with all those whom I encounter.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, lạy Chúa, con trông lên Ngài để Ngài giúp con hồi tâm nhìn lại ngày sống. Hôm nay, con có bác ái với tha nhân không? Con cư xử với gia đình và bạn bè như thế nào? Lạy Chúa, xin lòng thương xót Chúa chữa lành con, chỉ cho con cách sống Tin Mừng đích thực. Lạy Cha chúng con ở trên trời… 

(Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao) 

WITH JESUS IN THE NIGHT

As day turns to night, I look to you, Lord, for help. Was I charitable towards others? How did I treat my friends? My family? Come, O Lord, and heal me with your mercy, showing me the path of true Gospel living. [Our Father]

Kiểm tra tương tự

Manna: Hài lòng về Người (Thứ Bảy Tuần 15 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 12, 14-21 14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *