Tông đồ Cầu nguyện, 14.11.2018, thánh Giu-se Pignatelli, S.J.

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con xin tạ ơn Cha vì con có thêm một ngày sống và con xin hứa sẽ vâng theo thánh ý Cha. Hôm nay, con sẽ cố gắng lưu tâm hơn với những điều kì diệu bé nhỏ mà Cha đang thêu dệt cho đời con. Xin Cha ban ơn để con trở nên khí cụ tình yêu và lòng thương xót của Cha trong đời sống của tha nhân. Con xin dâng ngày sống hôm nay trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và toàn thể Hội Thánh để cầu xin cho ngôn ngữ của tình yêu và đối thoại luôn vượt trội ngôn ngữ của xung đột, mâu thuẫn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I thank you for another day and pledge my desire to follow your will. Today I will try to be more attentive to the small miracles that you are performing in my life. Grant that I may also be an instrument of your love and mercy in the lives of others. I offer my day, in union with the Pope and the whole Church, that the language of love and dialogue may always prevail over the language of conflict. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đức Giêsu mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa?” (Lc 17,17-18) Chúng ta hãy học cách trở nên biết ơn nhiều hơn với Chúa, với gia đình và bạn bè, nhận ra những điều tốt lành mà chúng ta đã được nhận lãnh. Lòng biết ơn đưa ta đến một đời sống hạnh phúc hơn, và giúp chúng ta sống một cuộc sống phong phú dồi dào.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Then said Jesus, ‘Were not ten cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?’”(Luke 17:17-18) Let us learn to be more grateful to God, to family, and friends, recognizing the goodness we have received. Gratitude leads to a happier life and helps us to live a life of abundance.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con xin dừng lại giây phút cuối ngày để nhớ lại những khoảnh khắc đã trôi qua trong suốt ngày sống. Hôm nay, lòng con đặt ở đâu? Con đã cư xử với tha nhân ra sao? Con đã vâng theo ý Chúa chưa? Hay con lại để những say mê cố chấp của mình làm con lạc lối? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con và giúp con trở nên khí cụ trung thành của tình yêu Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I pause to remember the many moments that have passed. Where was my heart today? How did I treat others? Did I follow God’s will, or was I led away by my wayward passions? Forgive me, Lord and help me to be a faithful instrument of your love. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Cùng Đức Giáo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *