Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-6, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-06

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha toàn năng, cám ơn Ngài đã ban con thêm một ngày nữa và cho con cơ hội làm những việc đúng đắn, dù cho con có phải đánh đổi để làm được điều ấy. Xin cho con biết phân biệt tốt xấu, và có lòng nhân ái với mọi người xung quanh, thêm yêu thương và bớt xét đoán họ. Con xin dâng ngày hôm nay với tất cả suy nghĩ, lời nói và việc làm theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Sáng danh Dức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I thank you for yet another day and the opportunity to do what is right, even if it costs me. Help me to know how to distinguish good from what is evil and to be merciful to all those around me, loving them more and judging them less. I offer this day, all my thoughts, words and deeds for the intention of Pope Francis for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: “Thầy chạnh lòng thương đám đông…”” (Mt 15,32a). Bạn có thể tưởng tượng khoảnh khắc đó và mối quan tâm của Chúa Giê-su với mọi người không? Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta thật tuyệt vời! Lòng thương xót của Ngài thật lớn lao! Sự tốt lành của Ngài chữa lành vết thương và ban cho chúng ta Mình và Máu Ngài! Ngài luôn luôn ở cùng ta ngay cả khi ta gặp đau khổ và an ủi ta trong những lúc ta gặp khó khăn thử thách!

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus summoned his disciples and said, ‘My heart is moved with pity for the crowd.’” (Matthew 15:32a) Can you imagine that moment and Jesus’ concern for the people? So great is his love for us! So great is his mercy! So great is his goodness that heals our wounds, giving us his body and blood! He is always with us, in our miseries, comforting us in our times of trial!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi nhìn lại ngày sống, con nhìn xem mình có trung thành với lịch cầu nguyện của mình không. Con có bỏ qua cơ hội cầu nguyện nào không? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con, bất cứ lúc nào con đã không đáp lại lời mời gọi cầu nguyện cùng Chúa. Xin ban cho con ngày mai, để con dành nhiều thời gian ở bên Chúa và lắng nghe tiếng Chúa hơn. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As I examine my day, I look to see if I have been faithful to my schedule of prayer. Did I miss an opportunity to pray? Did I place prayer as a priority? Forgive me, Lord, for any time I did not respond to your invitation to pray. Grant that tomorrow I will set aside time to be with you and listen to your voice. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *