Tông Đồ Cầu Nguyện, 17-12-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/12/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

“Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời” (Mt 1, 1-17). “Không thể có một tương lai tươi sáng cho bất kỳ quốc gia nào nếu không có sự đoàn kết. Nhưng trên hết, phải có sự quan tâm cụ thể và thực sự đến con người. Họ có thể là một người bạn, đối tác, hoặc một người có chính kiến khác, nhưng họ cũng là một con người như chính tôi vậy” (ĐTC Phanxicô). Con dâng ngày hôm nay cho công việc cộng tác nhằm kiến tạo một tương lai đầy tính nhân văn và tình huynh đệ hơn. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Thus the total number of generations from Abraham to David is fourteen generations; from David to the Babylonian exile, fourteen generations; from the Babylonian exile to the Messiah, fourteen generations (Mt 1:1-17). “If there is no solidarity, there is no future for any country. But above all, there must be the concrete and real concern for the human being. They can be my friend, my partner, or someone who thinks differently, but they are just as much a human being as myself” (Pope Francis). Offer your day with the purpose of collaborating in the creation of a more humane and fraternal future. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Mỗi tháng, Đức Thánh Cha mời gọi chúng con làm cho tình yêu trở nên sống động hơn chứ không chỉ dừng lại ở lời nói hay cảm xúc. Hôm nay, Đức Giáo Hoàng mừng sinh nhật lần thứ 83 của Ngài. Khi con tạm dừng những công việc trong ngày của mình, con tự hứa sẽ thể hiện lòng yêu mến Chúa Giê-su trong những cử chỉ đầy lòng trắc ẩn, trong tình liên đới và thương xót đối với tha nhân. Đây chắc chắn là một trong những món quà tốt nhất để dâng lên Đức Thánh Cha, món quà đẹp lòng Chúa Giêsu.

WITH JESUS DURING THE DAY

Every month the Holy Father asks us to animate our love so that it does not remain only in our words or feelings. Today the Pope celebrates his 83rd birthday. As you pause in your day, make a commitment so that your way of loving Jesus is reflected in gestures of compassion, solidarity and mercy for others. Without a doubt, this is one of the best gifts to offer to the Holy Father that is pleasing to the eyes and the Heart of Jesus.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại một ngày sống, và tạ ơn Cha vì một ân sủng đặc biệt con đã được ban cho. Con cố gắng để hiểu những chuyển động bên trong của những cảm xúc con đã thấy ngày hôm nay. Sáng nay con đã như thế nào? Con có cảm thấy buồn hay cô đơn suốt ngày không? Con đã phản ứng thế nào với những cảm xúc đó? Con tâm sự với Cha về những lúc khó khăn đó và dâng chúng cho Ngài, để Ngài biến đổi chúng vào trong việc phục vụ tha nhân. Con xác định rõ mục tiêu cho ngày mai và cầu xin ơn Chúa để thực hiện nó. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Review your day and give thanks for a special grace you were given. Come to an understanding of the feelings you felt today. How were you this morning? Did you feel sad or lonely throughout the day? How did you react to those feelings? Talk to your Father about those difficult moments and give them to Him so that He can transform them into service for others. Speciify a goal for tomorrow and ask God for help to carry it out. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Theo chân Thánh …

Vẻ đẹp của lời cầu nguyện

“Cầu nguyện là thiết lập tình bạn với Chúa, bằng cách thường xuyên trò chuyện …