Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-4

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, con bắt đầu ngày mới trong những suy tư về tình yêu Cha dành cho con và toàn thể nhân loại. Xin Chúa Thánh Thần trở nên người hướng dẫn và nguồn sức mạnh của con để con trở nên chứng nhân cho tình yêu của Cha. Cùng với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ của Giáo Hội, con xin dâng ngày sống của con lên Cha để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I begin this day meditating on your love for me and all humanity. May your Spirit be my guide and my strength today so that I may witness to your love. With Mary, the mother of our Lord and of the Church, I offer you this day for the intentions of Pope Francis for this month. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Trong mọi thời đại, Chúa Giêsu Phục Sinh đều không ngừng tìm kiếm chúng ta, là những người anh, người chị, người em của Người đang phải đi lang thang trong sa mạc nơi trần thế này.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin hướng dẫn và giúp con biến sa mạc này trở nên vùng đất của ánh sáng, của dịu mát và ngập tràn tình yêu thương nhân hậu của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“In every age, the Risen Christ tirelessly seeks us, his brothers and sisters, wandering in the deserts of this world.” (Pope Francis) Lead me, Lord, and help me to make this desert into a place of light and refreshment, full of your compassion and love.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi mặt trời lặn, con hồi tâm xét trái tim mình. Hôm nay con đã tập trung vào điều gì? Con có nhận ra Chúa ngay cả trong những tình huống tẻ nhạt đời thường nhất không? Còn những tội lỗi nào ngăn trở không cho con ôm trọn lấy Chúa, và những người xung quanh con? Lạy Chúa, xin thương đến biến đổi tim con, giúp con ngày mai được nhìn thấy Chúa trong những điều bé nhỏ của cuộc sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I examine my heart. What was I focused on today? Did I recognize you even in the most mundane situations? What sins remain an obstacle in my life and prevent me from fully embracing you, Lord, and the people around me? Please come, and transform my heart and help me tomorrow to see you in the little things of life. [Our Father] 

(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *