Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-04

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin cám ơn Cha vì sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời con. Hôm nay, xin Cha ban cho con tràn đầy sự hiền lành và lòng trắc ẩn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ, để con can đảm phục vụ Chúa trong mọi việc. Con xin dâng lên Chúa công việc, niềm vui và những nỗi buồn của con. Xin Chúa Thánh Thần mở rộng trái tim con trước những nhu cầu của người khác, đặc biệt cho những ý chỉ cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, thank you for your presence in my life. Fill me gentleness and compassion today and may your Spirit help me to be bold in serving you above all things. I offer you my works, joys and sufferings this day. May the Holy Spirit open my heart to the needs of others, especially the Pope’s monthly intentions. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy cầu xin Ơn được theo Chúa trung thành, không phải trong lời nói mà là trong hành động, và xin Ơn kiên nhẫn vác Thánh giá của chính chúng ta.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin giúp con thực hành những lời con rao giảng, kiên nhẫn vác Thánh giá theo Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us ask for the grace to follow Jesus faithfully, not in words but in deeds, and to have the patience to carry our own cross.” (Pope Francis) Lord, help me to practice what I preach, bearing my cross patiently behind you.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con tạ ơn Chúa về những Hồng ân Chúa ban cho con ngày hôm nay. Con có đáp lại Hồng ân của Chúa không? Con có theo Chúa trong hành động, chứ không phải trong lời nói chưa? Đâu là những thánh giá của con trong hôm nay? Ngày mai, xin hãy giúp con trở nên khí cụ của lòng thương xót Chúa, và là chứng nhân cho tình thương của Chúa ở bất kì nơi đâu con đặt chân đến. Lạy Cha chúng con ở trên trời …

WITH JESUS IN THE NIGHT

As darkness falls upon the earth, I thank you for the many graces you gave to me this day. Did I respond to your grace? Did I follow you not only in word, but also in deed? What were my crosses this day? Tomorrow, I ask for your help to be an instrument of your mercy and a missionary of your love wherever I go. [Our Father]

(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao)

 

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-03-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, ngày 29-03-2023 (Ga 8, 31-42) Vậy, Đức Giê-su nói …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29/03/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Chúa ơi, con xin …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *