Tông đồ Cầu nguyện, 28.1.2019, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, mỗi ngày là một cuộc hành trình phưu lưu mới, đặc biệt khi con chọn để sống dưới ngọn cờ Tin Mừng của Cha. Đó là những ngày tĩnh lặng và bình yên, và cũng có những ngày con cảm thấy bão tố bủa vây cuộc đời. Xin cho con luôn biết bám chặt và tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Cha. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, every day is a new adventure, especially when I choose to live under the banner of your Gospel. There are days of calm and peace, while other days I feel the storm raging in my life. May I always cling closely to you and trust in your mercy. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nhờ cầu nguyện mà chúng ta có thể đi vào mối tương quan bền vững với Thiên Chúa, là nguồn vui đích thực.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con biết cách duy trì đời sống cầu nguyện.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Through prayer we can enter into a stable relationship with God, the source of true joy.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to maintain my prayer life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, khi ngày dần kết thúc, con hướng tâm trí con về Ngài và ngẫm nghĩ về cách Chúa đã hoạt động trong ngày sống của con. Con đã đáp lại sự thúc đẩy của Chúa thế nào? Con có quảng đại không? Xin tha thứ cho con khi con không bước theo Ngài, lạy Chúa. Xin chữa lành trái tim con và giúp con trở nên khí cụ của tình yêu Ngài. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I think of you, Lord, and how you were active in my life. How did I respond to your inspirations? Was I generous? Forgive me when I didn’t follow you. Heal my heart and help me be an instrument of your love. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Việc thực hành …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hãy yêu thương …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *