Tông Đồ Cầu Nguyện, 3-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-05 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất thương yêu, con cảm tạ Cha vì đã ban cho con thêm một ngày mới để có cơ hội làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Xin cho con có khả năng nhận ra những nơi đang cần con nhất, và những cách con có thể giúp họ, cùng xin Cha giúp con đặt trọn bản thân và niềm tin vào những gì con thực hiện. Hôm nay, con xin dâng lên Cha ngày sống của con để cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Sáng danh Đức Chúa Cha…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, thank you for yet another day that you give me to make this world a better place. I pray that I am able to see where and how I am most needed and to put what I am and what I believe in everything I do. I offer this day for the Pope’s intentions for this month. [Glory_Be]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.” (Ga 14,12). Chúng ta có biết bao phương tiện hiện đại để rao truyền Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô! Ngoài lời tuyên xưng chứng tá, tôi sống theo những lời giảng dạy của Chúa Giêsu. Vậy còn phương cách nào khác để tôi rao giảng Tin Mừng không? Những người mà tôi biết đang làm gì để loan báo Tin Mừng?

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than these.” (John 14:12) We have so many modern means to proclaim the Gospel of Jesus Christ! In addition to my personal testimony, my life lived according the teachings of Jesus, what other means can I use to evangelize? What are other people I know doing to proclaim the Gospel?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì một ngày sống đã qua. Nhìn lại ngày sống, con nhận ra bản thân mình đã nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu của tha nhân. Con đã chẳng nhận ra Chúa trong họ, và cũng chẳng nghe được thông điệp mà Ngài muốn tỏ lộ cho họ qua con. Chúa ơi, xin tha thứ cho con. Xin dạy cho con biết lắng nghe tiếng Ngài. Con quyết tâm ngày mai con sẽ lắng nghe những thúc giục, nhắc nhở của Ngài trong con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, I am thankful for the day that you gave me. Looking back, I see how I often closed my eyes and did not see my neighbor. I did not see you in them and did not hear the message that you wanted to convey to them through me. Please forgive me, Lord! Teach me to listen to your voice! I resolve tomorrow to listen to your promptings.[Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *