Tông đồ Cầu nguyện, 5.11.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-11

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trọn hảo, con cảm ơn Cha vì ngày mới hôm nay. Xin ban cho con ân sủng để nhận ra liệu rằng con có đang đi trên con đường của sự sống. Xin giúp con biết nhìn vượt lên trên chính bản thân mình, chứ không hoàn toàn tập trung vào thế giới nhỏ bé của riêng con. Xin cho con trở nên cởi mở với người nghèo, những người bị thiệt thòi, bị xã hội loại trừ và những người không có gì để trả lại cho con. Xin giúp con trở thành một chứng nhân đích thực về tình yêu của Chúa. Con dâng ngày hôm nay nhờ sự cầu bầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Nữ Vương Hòa Bình, cho ý nguyện của Đức Thánh Cha. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Goodness, I thank you for this new day. Grant me the grace to know if I am walking the path of life. Help me to see beyond myself and not to be entirely focused on my own little world. May I open to the poor, the marginalized, the rejected of society and those who have nothing to give back to me. Help me to be a true witness of your love. I offer this day through the intercession of Mary, Mother of God and Queen of Peace, for the intentions of the Holy Father. [Hail_Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” (Lc 14,13) Nước Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, và Chúa có ánh nhìn đặc biệt với những ai bị loại trừ ra khỏi xã hội. Chúng ta hãy mở lòng ra và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con niềm nở trước lời mời gọi của Người. Xin cho con có cái nhìn từ bi và thương xót với những người thân cận và mong rằng con không bỏ lỡ những cơ hội để hiện diện với những người đang đau khổ nhất, ở lại với họ, ở lại trước sự hiện diện của Chúa.”

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When you give a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind.” (Luke 14:13) The Kingdom of God is for all and the Lord has a special eye on those who are excluded from society. Let us open our hearts and pray: “Lord, may I be attentive to your call. May I have a compassionate look and be merciful to my neighbor. May I not miss the opportunity to be with those who suffer most and, being with them, be in your presence.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi ngày kết thúc, con trầm tĩnh suy nghĩ và dừng lại một chút. Con nhìn lại ngày của mình, đặc biệt là những cuộc gặp gỡ giữa con và người khác. Con đã làm chủ được những cuộc gặp gỡ đó như thế nào? Con có để ánh sáng của Chúa chiếu rọi qua con không? Chúa ơi, xin tha thứ cho con nếu con không trung thành làm chứng cho Chúa. Xin Người hãy chữa lành trái tim con và giúp con sống mở lòng ra với anh chị em con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day comes to an end I calm my thoughts and pause for a moment. I go through my day, especially the encounters I had with other people. How did I handle each encounter? Did I let your light shine through me? Forgive me, Lord, if I was an unfaithful witness. Heal my heart and help me to open my heart to others. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-07-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/07/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Sứ mạng của …

Chiêm ngắm Bí tích Thánh Thể qua đôi mắt của 10 vị thánh

Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể và trong Hội thánh Công giáo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *