Tông Đồ Cầu Nguyện, Lễ Lá Khai Mạc Tuần Thánh

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-04

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, vào Chúa Nhật lễ Lá hôm nay, con chăm chú lắng nghe bài tường thuật Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Xin giúp con chú ý đến những nỗi đau khổ của cộng đoàn ở nơi con sống trong tuần Chay Thánh này. Con xin dâng lên Cha trái tim con và tất cả những gì con là. Đặc biệt, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân đạo của họ đang liều mình để cứu sống tha nhân nơi những vùng đang bị chiến tranh tàn phá. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, on this Palm Sunday I listen attentively to the Passion narrative. Help me to be attentive during Holy Week to the suffering in my community. I offer you my heart this day and all that I am. In particular, I offer you my day for doctors and their humanitarian collaborators in war torn areas, who risk their lives to save the lives of others. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Chúng ta bước vào Tuần Thánh với Chúa Giêsu để mừng lễ Phục Sinh với một trái tim được đổi mới nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin đổi mới trái tim con mỗi khi con tưởng nhớ đến sự hy sinh tối cao của Chúa trên thập tự.

WITH JESUS DURING A DAY

“We enter this Holy Week with the Lord Jesus in order to celebrate Easter with hearts that are renewed by the grace of the Holy Spirit.” (Pope Francis) O God, renew my heart as I remember your supreme sacrifice on the cross this week.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm dần buông, con mong chờ một tuần mới sắp đến. Lạy Chúa, xin hãy chữa lành trái tim con và ban cho con sức mạnh để đi theo Chúa trên con đường thập giá, để những đau khổ của con được kết hiệp cùng với đau khổ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As the sun sets, I look forward to the upcoming week. Heal my heart this night, Lord, and grant me the strength to accompany you along the way of the cross, uniting my own sufferings to your sufferings. Our Father

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 20-05-2023 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *