Đài thiên văn Vatican: Nơi đức tin gợi hứng cho khoa học

Trong sự giãn nở của vũ trụ bao la, nơi những vấn đề về ý nghĩa và sự hiện hữu gặp gỡ nhau, ở đây tồn tại một điểm giao thoa độc đáo giữa đức tin và khoa học. Một điểm hội tụ được thể hiện rõ nét bởi các nhà thiên văn Dòng Tên.

 

Tu sĩ Dòng Tên làm việc tại Đài thiên văn Vatican. Ảnh: JesuitGlobal

 

Tại đài thiên văn Vatican, một số tu sĩ Dòng Tên (Giêsu hữu) quan sát hằng ngày những vùng sâu thẳm của vũ trụ. Hành trình của họ được định hình bởi căn tính kép: vừa là nhà khoa học vừa là con người của đức tin. Suốt hàng thế kỷ, các Giêsu hữu đã và đang đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thiên văn học.

 

Thậm chí, một vài Giêsu hữu còn được đặt tên cho các miệng núi lửa trên mặt trăng và tiểu hành tinh để ghi nhận đóng góp của họ.

 

Nhưng điều gì định nghĩa cách tiếp cận khoa học của Dòng Tên? Đó không phải là một phương pháp được quy định sẵn mà là một tâm thế nội tâm, một sự cởi mở sâu xa với siêu việt, được dệt vào tấm thảm khám phá hàng ngày. Thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và linh đạo Inhã, đối với Giêsu hữu, “Hiểu biết” vượt xa việc đơn thuần là thu nhặt lại những thông tin khách quan.

 

Đó còn là đời sống, trở nên người đồng hành, và cảm nhận – một trải nghiệm được chia sẻ làm phong phú thêm sự hiểu biết. Trong khi nhiều người coi khoa học là trở ngại hơn là sự trợ giúp cho đức tin, thì các nhà thiên văn Dòng Tên cho thấy khoa học cũng có thể giúp chúng ta đào sâu đức tin của mình.

 

Trọng tâm của cách tiếp cận này nằm ở Linh Thao do thánh I-nhã Loyola truyền lại. Thông qua thực hành Linh Thao, Giêsu hữu nuôi dưỡng mối tương quan sâu sắc với Chúa Giêsu, điều này truyền cảm hứng cho họ theo đuổi kiến thức khoa học. Đối với các nhà thiên văn Dòng Tên, là nhà khoa học không chỉ là một nghề. Đó là cung cách sống, được cắm rễ sâu trong sự kính trọng và tình yêu dành cho Thiên Chúa, nhân loại và thế giới tự nhiên.

 

Điều này phù hợp với bản chất nhập thế của linh đạo Dòng Tên: Tìm kiếm Chúa trong mọi sự. Hành trình phục vụ của họ là minh chứng cho sự hội tụ hài hòa giữa đức tin và khoa học. Một cuộc hành trình được hướng dẫn bởi cả ánh sáng của lý trí và mặc khải.

 

Chuyển ngữ: Lê Minh
Nguồn: www.jesuits.global

 

 

Kiểm tra tương tự

Con chiên thứ 100

       1   Chị nghe người ta nói trong đền thánh Martino có …

5 vị thánh cần cậy nhờ để trở thành cha mẹ tốt nhất

Nuôi dạy con cái đôi khi có thể là một thách đố khó nhằn. Những …