Tag lưu trữ: science

July, 2024

  • 1 July

    Đài thiên văn Vatican: Nơi đức tin gợi hứng cho khoa học

    Trong sự giãn nở của vũ trụ bao la, nơi những vấn đề về ý nghĩa và sự hiện hữu gặp gỡ nhau, ở đây tồn tại một điểm giao thoa độc đáo giữa đức tin và khoa học. Một điểm hội tụ được thể hiện rõ nét bởi các …

May, 2024

  • 24 May

    Khoa học có thể giải thích mọi khía cạnh của cầu nguyện không? 

    Trong khi khoa học có thể giải thích nhiều bí ẩn của vũ trụ thì việc cầu nguyện lại là điều vượt ra khỏi ranh giới của các phương pháp khoa học.      Cầu nguyện là một hoạt động mà con người trên khắp thế giới thực hiện hàng …