Tag lưu trữ: đài thiên văn

July, 2024

  • 1 July

    Đài thiên văn Vatican: Nơi đức tin gợi hứng cho khoa học

    Trong sự giãn nở của vũ trụ bao la, nơi những vấn đề về ý nghĩa và sự hiện hữu gặp gỡ nhau, ở đây tồn tại một điểm giao thoa độc đáo giữa đức tin và khoa học. Một điểm hội tụ được thể hiện rõ nét bởi các …