Mến Yêu Hằng Ngày, Ngày 22-3, TĐCN

Mến Yêu Hằng Ngày 

Thứ năm, Ngày 22-3 (St 17,3-9; Tv 105; Ga 8,51-59)

Suy Niệm

Chúng ta đang đến gần với ngày tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Các bài đọc hôm nay nói về nguồn gốc vương giả của Ngài. Trong bài đọc 1, sách Sáng Thế chương 17, Thiên Chúa đã thề hứa với tổ phụ Abraham – người vừa được Thiên Chúa đổi tên và kí kết giao ước, rằng: “Ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc” và “vua chúa sẽ xuất phát từ ngươi”. Theo cách này, Thiên Chúa đã nâng lời hứa với tổ phụ Abraham ở Sáng thế chương 12 lên thành một giao ước trọng đại. Xét theo một khía cạnh nào đó thì việc này cho thấy Thiên Chúa đang nhấn mạnh và minh chứng sự tín trung trong lời hứa của Ngài. Tổ phụ Abraham sẽ là cha của một dòng dõi vương giả vĩ đại, và qua ông, Thiên Chúa sẽ thiết lập một quốc gia hùng mạnh mang đến ơn lành cho toàn thế giới. Niềm hi vọng của tổ phụ Abraham cũng là hi vọng của chúng ta; vì, như lời tác giả sách Thánh vịnh đã nhắc nhở chúng ta rằng: “Giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi”.

Bởi thế, Chúa Giêsu đã nói: “ Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hi vọng được thấy ngày của tôi”. Đây cũng là một trong những khẳng định rõ ràng nhất của Chúa Giêsu về bản tính Thiên Chúa của Ngài. Trước những kẻ chỉ trích, Chúa Giêsu là sự hoàn tất của giao ước đã được kí kết nhiều thế kỉ trước. Nhưng Ngài là một vị vua như thế nào? Ngài biết Chúa Cha, tuân giữ lời Thiên Chúa, được Thiên Chúa tôn vinh, và thậm chí còn vĩ đại hơn cả cha ông Abraham. Và thành tựu vĩ đại nhất trong vương quyền của vua Giêsu không chỉ là đưa dân Isarel trở thành dân tộc hùng mạnh nhất (không phải theo nghĩa thế gian hay chính trị), nhưng là mang chúng ta đến gần với sự sống vĩnh cửu, cứu chúng ta ra khỏi cái chết, ngay cả khi cái chết đang chờ đợi Ngài khi Ngài chuẩn bị tiến vào Giêrusalem.

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì sự trung tín vô cùng của Ngài với minh ước Ngài đã kí kết với dân Chúa. Xin mở lòng chúng con, giúp chúng con tin tưởng rằng Chúa đang làm việc nơi tâm hồn chúng con và nơi Giáo Hội. Xin kéo chúng con ngày càng đến gần Nước Trời hơn. Giống tổ phụ Abraham khi xưa, xin Chúa giúp chúng con hớn hở vui mừng trong Chúa là Đấng cứu thoát chúng con khỏi sự chết muôn đời.

(Max Bindernagel)

Kiểm tra tương tự

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-05-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 20-05-2023 (Ga 16, 23b-28) Thật, Thầy bảo thật anh …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/05/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *