Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 4-02, Click to Pray

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, hôm nay khi thức giấc, con cảm nhận mình đang ở trong sự thiện hảo mà Cha dành cho con. Con tạ ơn Cha vì vô vàn hồng ân Cha ban. Xin Cha ban ơn để con biết lên đường với lòng trắc ẩn, rộng lòng với những người mà con gặp gỡ. Con dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời cầu nguyện và mọi việc con làm để hiệp thông với ý nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I rouse myself from sleep to dwell upon your goodness to me. Thank you for your many blessings. Grant that I may go forth in a spirit of compassion, opening my heart to those I encounter. I offer you my thoughts, prayers, and all my works for the Pope’s monthly intentions. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta không bao giờ mỏi mệt chạy đến kín múc nơi giếng lòng thương xót Chúa, và mang chúng đến cho toàn thế giới.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, xin đến và ở lại trong tâm hồn con để con cũng có thể đem lòng thương xót của Ngài cho tha nhân.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Let us pray for the grace to never grow tired of drawing from the well of the Father’s mercy and bringing it to the world.” (Pope Francis) Come, Lord, dwell in my heart that I may bring your mercy to others.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Trong phút hồi tâm cuối ngày, con dừng lại để nhận ra sự hoạt động của Ngài trong nhiều khoảnh khắc đã trôi qua. Liệu con có nhận ra hình ảnh Ngài trong tha nhân ? Con đã cư xử với người xung quanh mình ra sao? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con, và ngày mai, xin cho mọi hành động của con được dẫn dắt theo Thần Khí Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

 WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I pause to recognize the many moments that have passed and your activity in them. Did I recognize your face in other people? How did I treat my neighbor? Heal my wounded heart, and grant that tomorrow, I may be propelled by your Spirit in all my actions. [Our Father]

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tránh xa tội …

Chúa Giêsu trong vòng dư luận

Đức Giêsu trong vòng dư luận. Ảnh: Pinterest.com Suy niệm Tin Mừng tuần vừa qua …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *