Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-08-2022

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

 

Vui lòng chấp nhận sử dụng dịch vụ của Youtube để xem Video này.

 

Youtube là dịch vụ phát video trực tuyến được cung cấp bởi Google

 

YouTube Terms of Services

 

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 11/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới bằng cách trân trọng những sắc màu mà con nhìn thấy. “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.” (Mt 18, 27) Lạy Cha, hôm nay con xin nguyện hết lòng cố gắng để có được lòng thương xót như Chúa Giêsu, biết yêu thương mọi điều con nhìn thấy, và sẵn sàng tha thứ cho anh chị em mình. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho những chủ doanh nghiệp nhỏ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế và xã hội, xin Cha giúp họ tìm ra những phương tiện cần thiết để tiếp tục hoạt động và phục vụ những cộng đồng nơi họ sống. Kính mừng Maria…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I start my day by appreciating the colors I see. “Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan.” (Mt 18: 27). Today I will try my best to have compassion like Jesus, capable of loving everything I see, available to forgive my brothers and sisters. I offer everything I experience so that small buisiness owners, hit hard by economic and social crisis, find the necessary means to continue with their activity, at the service of the communities where they live, through the intercession of Our Lady. Hail Mary

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Thánh Phanxicô đã ca tụng Thiên Chúa trong bài thánh ca của mình vì tạo vật; Ngài đã ca ngợi rằng: ‘Chúc tụng Chúa, Thiên Chúa của con, vì những ai tha thứ vì tình yêu của Ngài’. Tất cả đều liên kết với nhau. Vì thế một sự chăm sóc môi trường đòi buộc một tình yêu chân thành đối với con người và một sự dấn thân kiên vững đối với những vấn đề xã hội. (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Laudato Si, §91)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Saint Francis praises God for his creatures, he goes on to say: “Praised be you my Lord, through those who give pardon for your love”. Everything is connected. Concern for the environment thus needs to be joined to a sincere love for our fellow human beings and an unwavering commitment to resolving the problems of society.” (Pope Francis, Laudato Si §91)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, con tin tưởng và phó dâng mọi gánh nặng của đời mình trong tay Cha. Con trân quí sự hiện diện thật gần gũi của Cha trong suốt ngày sống này. Điều gì đã đem lại sự bất an trong con, hoặc khiến con phải đau khổ? Thái độ của con trong những tình huống này như thế nào? Con đã đối mặt với những tâm trạng đó một mình hay con đã yêu cầu sự trợ giúp? Con có tin vào sự giúp đỡ của Thiên Chúa không? Hay con đã để nỗi sợ hãi và ngờ vực tràn ngập tâm trí của mình? Thập giá của con có thể là một vũ khí mạnh mẽ giúp con và những người khác thanh tẩy những gì không phải là tình yêu đích thực. Vậy con có tin vào điều ấy không? Nguyện xin Thần Khí của Chúa Giêsu soi sáng cho con những khi con rơi vào tuyệt vọng, để Thần Khí sẽ giúp mục tiêu bước theo Chúa trong con được tái sinh. Sáng danh

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I feel confident, entrusting the weight I carry in my heart to the Father’s hands. I appreciate his closeness throughout this day. What gave me worry or anxiety today or made me suffer? What was my attitude in these situations? Did I face them alone or did I ask for help? Did I trust in God’s help or was I filled with fear and distrust? My cross can be a powerful weapon to help me, and others, in the purification of what is not true love. Do I believe this? I ask the help of the Spirit of Jesus for the moments in which I fell into despair, so that his spirit will resurrect my purpose to follow the Lord. Glory be

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *