Tông Đồ Cầu Nguyện, 14-09-2022TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 14/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày lễ Tôn vinh Thánh Giá bằng cầu nguyện. Con nhìn ngắm Chúa Giêsu, và tạ ơn Ngài. Ẩn sau những mất mát là những thứ có giá trị hơn nhiều. “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-11). Tìm cho mình những thập tự giá dạy con biết yêu thương và kiên nhẫn hơn. Ngày hôm nay xin cho con biết vác thập giá để tìm ra vẻ đẹp ẩn sâu nó. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Begin this Feast of the Lord’s Holy Cross in prayer. Look at Jesus and give him thanks. Often our apparent losses hide something more valuable. “Who,though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross.” (Phil 2:6-11). Find in your life the crosses that made you grow in love and patience. Try today to go through the sufferings of the cross to find the beauty behind it. Our father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng ít phút và lắng nghe những điều Chúa muốn nói với con: Điều gì khiến con cảm thấy lo lắng? Con đang tìm kiếm điều gì? ĐGH Phanxicô đã đưa ra câu trả lời cho bất kì sự dữ: “Thánh giá của Chúa Giêsu chính là cái Thiên Chúa đã dùng để đáp lại những sự xấu xa trên thế gian. Thỉnh thoảng con cảm thấy Chúa không đáp lại ma quỷ mà chỉ giữ thinh lặng. Nhưng thực ra, Chúa đã lên tiếng và đáp lại, và câu trả lời của Ngài chính là Thánh Giá Chúa Giêsu. Một điều đại diện cho tình yêu, lòng xót thương và tha thứ.” Xin cho con trở thành một người biết tìm kiếm mọi câu trả lời trong tình yêu. Hãy cứ tiến về phía trước!

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop for a few minutes and listen to the Lord who asks you: What worries you? What are you looking for? Pope Francis gives the answer to any evil: “The Cross of Jesus is the word with which God has responded to evil in the world. Sometimes it seems to us that God does not respond to evil and remains silent. Actually, God has spoken and answered; and his answer is the Cross of Christ. A word that is love, mercy, forgiveness.” You can join the list of those who find all the answers in Love. Move forward!

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tạm biệt một ngày đang dần kết thúc và ý thức về những gì con đã trải qua để biết trân trọng hơn những ơn lành Cha đã thương ban. Nhìn lại tất cả những gì con đã trải nghiệm hôm nay. Con đã tập trung vào điều gì khi giao tiếp với mọi người? Động lực nào thúc đẩy con đằng sau công việc, việc phục vụ cũng như đời sống với gia đình và bạn bè? Điều gì đã đánh động con? Xin cho con biết quan tâm đến những không gian, hoạt động và những người thúc đẩy lòng trắc ẩn của con. Lạy Cha, xin ban cho con ơn biết sửa chữa những tổn thương bằng Tình Yêu. Kính mừng Maria...

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Say goodbye to the ending day and become aware of what you experienced appreciating what the Lord has given you. Review all your experiences today. What have you put at the center of your conversations? What was the driving force behind your work, your service, or your life with family and friends? What has moved your heart? Try to take care of the spaces, activities and people that encourage you to be compassionate. Ask for tomorrow the grace to repair all damage through Love. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *