Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-10-2022
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 20/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Khởi đầu ngày mới, con tạ ơn Cha vì Lời Ngài, Tình Yêu và cuộc sống mà Cha ban cho con. Con muốn sẵn sàng cho ngọn lửa tình yêu của Ngài, sẵn sàng cho việc làm cho Giáo Hội Hiệp Hành biết mở ra và có lòng trắc ẩn, qua đó phản chiếu hình ảnh của Cha. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49-53). Làm thế nào để con có thể thực hiện khát vọng này ngay hôm nay? Xin ban cho con ân sủng của Ngài, lạy Cha, như vậy là đủ cho con. Con dâng Cha ngày sống hôm nay. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

At the beginning of this day, I thank you Lord for your word, your love, and the life You offer me today. I want to be available to the fire of your love, to work for an open and compassionate synodal church that reflects you. “I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing!” (Lk 12: 49-53). How can I embody this desire today? Give me your grace, Lord, that is enough for me. I offer you my day. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng và dành một khoảng thời gian thinh lặng, suy ngẫm. “Thượng Hội Đồng cho chúng ta một cơ hội để trở thành một Giáo Hội biết lắng nghe, để tạm lánh khỏi cuộc sống hối hả và nhộn nhịp, để kiềm chế những lo lắng mục vụ và dừng lại để lắng nghe. Nghe Chúa Thánh Thần trong phụng vụ và trong cầu nguyện.” (ĐGH Phanxicô). Con đã lắng nghe anh chị em mình trong Giáo Hội đến mức nào, và con đã lắng nghe những người cảm thấy họ đang đứng ngoài Giáo Hội ra sao? Con cầu xin ơn hiểu biết điều này và tiếp tục lên đường.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Pause and take a moment to silence yourself and reflect. “The Synod also offers us an opportunity to be a listening Church, to take a break from our hustle and bustle, to curb our pastoral anxieties and stop to listen. Listen to the Spirit in worship and prayer.” (Pope Francisco). How well do you listen to the brothers and sisters in your Church, and how well do you listen to those who feel outside of it? Ask for this grace of knowledge and continue on your path.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, con cảm ơn Cha vì ngày sống đang dần khép lại. Trong suốt ngày hôm nay, Cha đã gõ cửa trái tim con qua những chi tiết thật nhỏ. Ngài muốn con lắng nghe và thực thi ý Ngài. Con tự hỏi, liệu mình có nhận ra sự hiện diện của Cha trong cách sống của con không? Con đã đáp lời Cha thế nào? Tốt nhất là con nên dành ít thời gian trong lúc nghỉ ngơi, để phản tỉnh về những gì đã trải qua và chú ý đến những điều đó. Con muốn cảm ơn Cha vì một ơn cụ thể nào đó không? Con có nhận ra tình huống nào mà con muốn sửa đổi? Con ghi lại những gì giúp ích cho mình. Xin cho con sống can đảm vào ngày mai và được Lửa Tình Yêu nung nấu. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Give thanks for the day that comes to an end. Throughout your day, the Father calls your heart with small details. He wants you to listen and to follow Him. Do you recognize the presence of the Lord in the way you live? How do you answer Him? It is best to take short breaks during the day to reflect on what you are experiencing and to pay attention to those things. Is there a certain grace that you would like to thank the Lord for today? Could you discover any situation you would like to amend? Take note of what helps you. Take courage for tomorrow and let yourself be burned by the Fire of Love! Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu nước …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 26-05-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26/05/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Đến bất cứ …