Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-10-2022
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 19/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu buổi sáng bằng cách đặt cuộc sống của con trong tay Chúa Giêsu và đón nhận Lời Ngài. “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12,39-48). Lạy Chúa, xin giúp con sống biết ơn, quảng đại và có trách nhiệm với vô số điều tốt lành con đã lãnh nhận và biết sinh hoa trái dồi dào. Xin giúp con trở nên thân tình, khôn ngoan và có lòng trắc ẩn, nhất là với những người nghèo khổ trong lúc hoạn nạn của họ. Làm cách nào để con sống tình yêu thương này với những người đang sống với con, hoặc con gặp hằng ngày? Lạy Chúa, xin ban cho con ân sủng để nhận ra rằng con sẽ đạt được nguồn bình an, hạnh phúc qua việc phục vụ tha nhân. Con dâng ngày mới của con để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I begin this morning by placing my life in the hands of Jesus and receiving his Word. “Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more.” (Luke 12:39-48). Lord, allow me to be grateful, generous and responsible with so much well received, bearing fruit in me. Help me to be more fraternal, wise, and compassionate, especially with the poorest in difficult times. How do I live this love towards those I share life with or meet daily? Lord, give me the grace to see that I will reach the source of joy and peace through service to others. I offer my day for the intention of the Pope. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm ngưng các hoạt động trong ngày một chút để ở lại với Chúa Giêsu. Ngài luôn luôn chú ý lắng nghe con, và Ngài mong đợi ở con điều tương tự khi con nói chuyện với Ngài. Con lắng nghe tiếng Chúa như thế nào? Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thánh Thần yêu cầu chúng ta lắng nghe những vấn nạn, những băn khoăn và hy vọng của mỗi Giáo Hội, mỗi người và mỗi quốc gia. Và cũng lắng nghe thế giới, trước những thách thức và thay đổi đang diễn ra trước mắt chúng ta. Đừng xây những bức tường cách âm trong tim ta, đừng nấp mình trong sự an toàn và chắc chắn. Hãy lắng nghe.” Với mục đích mở lòng để lắng nghe, tôi tiếp tục ngày sống.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I take a break from the activities of my day to be with Jesus for a while. He is always attentive to listen to me ,and He expects me to do the same when I am talking with Him. How do I listen to God? “The Spirit asks us to listen to the questions, to the concerns, to the hope of each Church, of each people and nation. And also listening to the world, to the challenges and changes that it puts before us. Let’s not soundproof our hearts, let’s not shield ourselves within our certainties. Let’s listen.”- Pope Francis. With the purpose of opening myself up to listening, I return to my day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nghỉ ngơi khi ngày đang dần kết thúc. Thiên Chúa hiện diện trong những sự việc nhỏ bé hôm nay- trong cuộc họp, nơi công việc, trong cuộc trò chuyện và trong thiên nhiên. Đâu là điều mà con cảm thấy biết ơn? Ở điểm nào con thấy Chúa trò chuyện với con cụ thể hơn? Hãy viết xuống một từ mà con nghe được từ Chúa Giêsu dành cho chính mình. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa nói với con qua sự thinh lặng nội tâm, qua anh chị em con và trong những khoảnh khắc nhỏ bé mà con đang sống. Hướng đến ngày mai, con đưa ra quyết tâm là lắng nghe Chúa nói trong mọi sự, đặc biệt nếu Ngài nói những gì ngược lại với ý muốn của con. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take a break with the closing of the day. God has made himself present in the little things of today- the meetings, the tasks, the conversations, and the nature. What do you feel grateful for? At what point do you feel that God chose to speak to you? Write down a word that you have heard from Jesus for yourself. Remember that God speaks to you in inner silence, through your brother, and in the small moments that you live. Looking ahead to tomorrow, resolve to be attentive to listen to God in everything, especially if he contradicts you. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Chống lại chủ nghĩa đắc thắng và tinh thần thế tục – Kỳ 2: “Những nhân vật chính” của cuộc chiến

Nhìn bề ngoài, chủ nghĩa đắc thắng có vẻ giống như mọi cơn cám dỗ …

Chúa có là Sự Sống, là Con Đường và là Sự Thật của đời bạn không ?

Chính Thầy là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống (Ga 14,1-12) Chúa …