Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-06-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10/06/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần hàng tháng

Hy vọng cho những người di cư

Tháng này ĐTC nhắn nhủ cầu nguyện cho những người phải rời bỏ quê hương của mình. Và hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khỏe tinh thần.

Phúc âm hôm nay ban cho con các mối phúc thật. Mối Phúc vẽ nên diện mạo và lòng bác ái của Chúa Ki-tô. Là lời hứa dù nghịch lý nhưng mang mang lại tia sáng trong lúc khốn khổ. “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.’’ (Mt 5, 1-12)

Xin dâng lời cầu nguyện cho những ai phải di cư khỏi hiểm nguy nhận được sự chào đón nồng hậu từ những nước bạn, tìm thấy tia sáng hy vọng và được chữa lành khỏi những nỗi đau tinh thần cũng như thể xác bởi hành trình đầy hiểm nguy này.

WITH JESUS IN THE MORNING

“Monthly day of prayer for mental health Hope for migrants. This month the Pope asks us to pray for those fleeing their own countries. Today is also the monthly day of prayer for mental health. In today’s Gospel Christ gives us the beatitudes. The Beatitudes depict the countenance of Jesus Christ and portray his charity. They are paradoxical promises that sustain hope in the midst of tribulations. “”””Blessed are the peacemakers: for they shall be called the children of God.”””” (Matthew 5:1-12) We pray that migrants fleeing from danger will be received with charity in their host countries, find hope, and be healed of the mental anguish and trauma caused by their dangerous journeys. We conclude with the Offering Prayer…”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lời nguyện cầu trong thế giới vụn vỡ

Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho sức khỏe tinh thần và tháng này ĐTC mời gọi cầu nguyện cho những người phải rời bỏ đất nước của mình.

Con đường Trái tim mời gọi con nhận thấy rằng mình đang tồn tại trong một thế giới không hoàn hảo, nơi mà những người yếu đuối và dễ tổn thương thường bị giẫm đạp bởi những kẻ quyền lực và bắt buộc phải rời bỏ quê hương của mình.

Những người di cư phải gánh chịu những nỗi lo âu, trầm cảm, tổn thương và phải đối đầu với những thách thức không tưởng trong sức khỏe tinh thần của họ. Lạy Chúa, xin cầu cho họ tìm thấy ở các quốc gia mới đấy, các mục vụ và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần mang lại ơn an ủi và chữa lành cho họ.

Con cầu nguyện theo ý chỉ của tháng trước khi trở về ngày sống.

WITH JESUS DURING THE DAY

“Praying in a broken world.

Today is the monthly day of prayer for mental health and this month the Pope asks us to pray for those fleeing their own countries.

The Way of the Heart invites us to consider that we live in a broken world where the weak and vulnerable are crushed by the boots of the powerful and often are forced to flee to new countries.

Migrants are burdened with anxiety, depression, trauma, and overwhelming challenges to their mental health. May they find in their host countries mental health ministries and mental health care that brings consolation and healing.

We pray the Monthly Prayer…”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy yên lòng vì Chúa đang ở gần

Hôm nay là ngày cầu nguyện cho sức khỏe tinh thần và tháng này ĐTC mong muốn con cầu nguyện cho những ai phải rời bỏ quê hương của mình. Cảm ơn Chúa vì hầu hết chúng con không phải sống cùng nỗi đau tinh thần và tổn thương khi là một người di cư. Cảm ơn Ngài vì đã có rất nhiều người rộng lòng giúp đỡ và hỗ trợ những người di cư. Lạy Chúa, xin thứ tha con cho những lúc con sống trong sự thoải mái quá đỗi, mà thờ ơ quên đi những người phải chịu cảnh di cư. Ngày mai, xin cầu cho con mở rộng yêu thương mà chào đón những người di cư đến đất nước của con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

“Be still. God is near. Today is the monthly day of prayer for mental health and this month the Pope asks us to pray for those fleeing their own countries. Most of us will never live with the mental anguish and trauma of being a migrant. I thank God for the many people who help and support migrants. Forgive me for those times that because I live in security and comfort, I am indifferent and lack genuine concern for migrants. Tomorrow, help me to love and welcome migrants who have arrived in my country. Hail Mary…”

 

​ 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.


 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hoà giải Con …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Sự vâng phục …