Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ mừng Chúa Giêsu lên trời hôm nay, con xin cảm tạ Cha vì muôn ân sủng mà Cha ban tặng cho con. Ngày hôm nay, xin cho con được vui sống trong niềm hân hoan của Con Cha lên trời, và lời hứa về sự sống vĩnh cửu. Con xin dâng ngày hôm nay của con lên Cha để hiệp thông cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng và những ý nguyện của Ngài trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, on this day when we celebrate the Ascension of your Son Jesus into heaven, I thank you for the many graces that you have given me in this life. May I live today with the joy of the Ascension and the promise of eternal life. I offer you this day, joining my prayers to the Pope’s Worldwide Prayer Network and the intention of the Holy Father for this month. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Người nói với các ông: ‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15) Chúa Giêsu đã trao phó sứ vụ của Ngài cho mỗi người chúng ta, và thôi thúc chúng ta thực hành giáo huấn của Ngài. Tôi đã làm được gì cho Chúa? Liệu tôi đã thực hành điều Ngài dạy và loan báo Tin Mừng cho tha nhân hay chưa? Nếu Chúa Giêsu đã tin tưởng trao phó sứ mệnh đặc biệt ấy cho tôi, thì tôi cũng cần đáp lại lời mời gọi ấy.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“He said to them, ‘Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.’” (Mark 16:15) Jesus entrusts his mission to each one of us and challenges us to put into practice his many teachings. What have I done for Christ? Have I practiced what he taught me and announced his Gospel to others? If he trusts me, I need to answer that call.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đang dần qua, con tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì những giáo huấn và gương mẫu thật đẹp của Ngài. Liệu con có lơ là nhiệm vụ truyền giáo trong việc lan tỏa ánh sáng Tin Mừng cho tha nhân không? Chúa ơi, xin đừng để con quên rằng con là đại sứ của Chúa! Xin ban ơn cho con để ngày mai con được noi gương Chúa Giêsu và loan truyền tình yêu của Chúa đến cho những người mà con gặp gỡ. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I thank you, Lord, for your beautiful teachings and example. Did I forget the missionary task to radiate and transmit the light of the Gospel to other people? Do not let me forget that I am your ambassador! Grant me the grace tomorrow, to imitate you, and proclaim your love to all those I encounter. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Giá trị của …

Ngồi nhìn lại quãng đời qua

Ngồi nhìn lại quãng đời qua, ngay từ thuở bé, tôi đã thấy rất nhiều …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *