Tông đồ Cầu nguyện, 13.9.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-09

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha là Đấng nhân lành, con bắt đầu ngày mới trong sự thinh lặng để lắng nghe tiếng Cha. Xin cho con biết mở lòng trước thánh ý của Cha và nhận ra Cha giữa những người mà con gặp gỡ. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

Father of All Goodness, I begin this day in silence, listening to your voice. May I remain open to your will today, able to recognize you in the people I encounter. I offer this day for the intentions of the Holy Father for this month. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lòng nhân ái giúp chúng ta nhận biết sự thật và sự thật khơi gợi những hành động tử tế” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin dạy con biết đối xử tử tế với tha nhân, bằng sự tôn trọng và yêu thương.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Charity helps us to know the truth and truth calls for acts of kindness.” (Pope Francis) Teach me, Lord, how to be kind to others, treating them with respect and love.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con hồi tưởng lại những gì đã xảy ra và xét lại rằng liệu con có là nhân chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa hay không? Xin bên con khi con yếu đuối và xoa dịu trái tim con, để con có thể ra đi và chào đón mọi người với vòng tay rộng mở, ngay cả với những người làm con tổn thương. Kính Mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I examine the events that have passed and consider if I have been a credible witness of your love and mercy. Accompany me in my weakness and soften my heart, so that I may go out to meet every person with open arms, even towards those who have hurt me. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *