Tông Đồ Cầu Nguyện, 24.2.2019, Click To Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-02

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha từ ái, buổi sáng hôm nay con lại được nghỉ ngơi dưới ánh nhìn yêu thương của Cha. Xin giúp con trở nên tông đồ của tình yêu Cha, trở nên cộng tác viên tích cực trong sứ mạng Cha trao phó ngày hôm nay. Con xin dâng tất cả những suy nghĩ, lời nói và hành động của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I rest underneath your gaze this morning. Help me to be an apostle of your love, being an active cooperator in your mission this day. I offer all my thoughts, words and deed for the intentions of the Holy Father for this month. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Nếu chúng ta muốn có một tương lai thịnh vượng, chúng ta phải giữ cho la bàn của mình chỉ về “đúng hướng Bắc” theo sự hướng dẫn của những giá trị đích thực.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy chiếu rọi con đường con đang đi và hướng dẫn con đi theo con đường đúng đắn của Ngài.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“If we want a future of prosperity for all, we need to keep our compass pointing toward ‘true North’, in the direction of authentic values.”(Pope Francis) Light my way, Lord, and guide me along the right path.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi màn đêm buông xuống, con xét lại lương tâm của mình. Con đã thật sự sống tốt để xứng đáng với danh xưng là “Ki-tô hữu” hay chưa? Đời sống con cần phải canh tân điều gì? Lạy Chúa, xin chữa lành trái tim con và biến đổi con nên người rao truyền tình yêu của Ngài. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

As night falls upon the earth, I examine my conscience. How well did I live up to the name of “Christian”? In what areas of my life do I need to grow? Heal my heart, Lord, and transform me into a missionary of your love. Hail Mary

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Bánh sự …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-04-2024

     TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/04/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lương thực …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *