Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-5, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-05

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha kính yêu, con cám ơn Cha vì đã tạo dựng nên con giống hình ảnh Cha, để con trở nên tuyệt vời trong đôi mắt của Cha vậy. Hôm nay, xin cho con một trái tim đơn thuần, một trái tim giống Chúa Giêsu, biết rung cảm trước những nỗi đau khổ bất hạnh của tha nhân và hân hoan vui mừng với những thành công của người khác. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp ý cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Loving Father, I thank you for creating me as I am, to be wonderful in your eyes. Today, I ask you to give me a simple heart, a heart like that of Jesus, able to be moved before the suffering of others and rejoice in the happiness and success of others. I offer my day for the Pope’s intentions for this month. [Our_Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Chúa Giêsu nhìn ông và bảo: ‘Ông vẫn còn thiếu sót một điều. Đó là bán đi những gì ông có để cho người nghèo, và ông sẽ có kho báu trên Thiên Đàng, rồi đi theo Ta.'” (Mt 10,21) Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều chỉ là tạm thời. Tôi đã đặt kho báu của mình nơi đâu? Tất cả của cải vật chất? Tôi cần từ bỏ những gì để có thể tự do bước theo Chúa?

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Jesus, looking at him, loved him and said to him, ‘You are lacking in one thing. Go, sell what you have, and give to [the] poor and you will have treasure in heaven; then come, follow me.’” (Mark 10:21) Everything in life is temporary. Where do I put my treasure? In material things? What do I need give up to allow more freedom in following Christ?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào khoảnh khắc cuối mỗi ngày, con ngợi khen Chúa, lạy Chúa của con. Khi con soi sét lương tâm mình, con nhớ lại những yếu đuối, thiếu sót, và cả những lỗi lầm con đã mắc phải trong hôm nay. Xin tha thứ cho con mỗi khi con làm sai điều gì. Ngày mai xin đổ tràn ân sủng trên con, để con nhìn ra những ý Chúa muốn trong con và để tình yêu Chúa thấm nhuần trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

As another day ends I praise you, O Lord! As I examine my conscience, I remember my weaknesses, errors and omissions made today. Forgive me for those times when I failed. Tomorrow grant me the grace to be more attentive to your will and allow your love to permeate my thoughts, words and actions. [Our_Father]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-09-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG Trỗi dậy. Con tỉnh giấc …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tin tưởng vào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *