Tông Đồ Cầu Nguyện, 28.9.2018, click to pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-09

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha giàu lòng thương xót, con xin dừng lại giây phút để tình yêu của Cha gột rửa con. Hôm nay xin Cha ban cho con sức mạnh con cần để trở nên thiện hảo, ngay cả với kẻ thù của con. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để hiệp với ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho giới trẻ tại Châu Phi được hưởng một nền giáo dục và có công ăn việc làm trong chính đất nước của họ. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE MORNING

Merciful Father, I pause to let your love wash over me. Grant me the strength I need today to be charitable, even to my enemies. I offer this day for the intentions of Pope Francis for this month, that young people in Africa may have access to education and work in their own countries. [Hail Mary]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Khi trải qua sự khổ đau, hãy đặt lòng tin của con vào tất cả những người vẫn đang làm những điều tốt lành: lòng khiêm nhường của họ như hạt giống trổ sinh thế giới mới.” (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy lấy đi, đón nhận trái tim con và dạy con biết khiêm nhường.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“When you experience bitterness, put your faith in all those who still work for good: in their humility lies the seed of a new world.” (Pope Francis) Take, Lord, and receive my heart, and teach me humility.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào lời khắc cuối ngày, con xem xét lại những khoảnh khắc mà con đã trải qua trong hôm nay. Đâu là những điều con cần cải thiện trong cuộc sống? Làm sao để con đến gần hơn với người khác? Con cần tha thứ cho những ai? Lạy Chúa, xin thương giúp con và dạy con làm cách nào để tiến bước trên Đường của con tim. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I review the many moments that have passed. Which areas in my life do I need to improve? How do I approach others? Are there people I need to forgive? Help me, Lord, and teach me how to follow the Way of the Heart. [Hail Mary]

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Kiểm tra tương tự

Giới thiệu Phút Hồi Tâm: “Từ Tro Bụi Đến Vinh Quang”

Mùa Chay là thời điểm Thiên Chúa dành tặng cho con cái của mình, trao …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-02-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/02/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ánh sáng Con …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *