Tông Đồ Cầu Nguyện, 6-4, Click to Pray

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 6-4

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, trong ngày Thế Giới Cầu Nguyện hôm nay, con xin được hiệp ý cầu nguyện cho những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng bằng việc nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài. Xin Chúa Thánh Thần khỏa lấp con với một con tim có lòng trắc ẩn đối với những người kém may mắn, cùng giúp con biết quảng đại cho đi thời gian, tài năng và của cải của con. Hôm nay, con xin dâng lên Cha những lời cầu nguyện, công việc, niềm vui và cả những nỗi buồn trong ngày sống của con để cầu xin cho Hội Thánh và những ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này, là xin cho các nhà kinh tế biết can đảm khước từ nền kinh tế loại trừ và biết cách mở ra những hướng đi mới. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this World Day of Prayer for the Pope’s intentions recognizing your loving presence. May your Holy Spirit fill me with compassion for the less fortunate in society and to be more generous with my time, talent and treasure. I offer you this day my prayers, works, joys and suffering, for the Church, and for the intention of Pope Francis for this month, that economists may have the courage to reject any economy of exclusion and know how to open new paths. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

“Lạy Chúa, xin ban cho chúng con khả năng chữa lành, để chúng con có thể bảo vệ thế giới chứ không phải tàn phá, gieo trồng những điều đẹp đẽ chứ không phải là ô nhiễm hay hủy hoại.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, xin ở lại và chữa lành trái tim con để con có thể giúp đỡ thế giới và những người xung quanh con.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

“Lord, bring healing to our lives, that we may protect the world and not prey on it, that we may sow beauty, not pollution and destruction.” (Pope Francis) Come, Lord, dwell in my heart and heal it so that I can help others and the world around me.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, vào lúc cuối ngày, con hồi tâm xét lại việc con sử dụng thời gian, tài năng và của cải Chúa ban. Hôm nay, con có suy xét cẩn thận trong các việc con làm không? Con có suy nghĩ cho người khác khi quyết định bất cứ điều gì không? Con cần phải thay đổi điều gì để trở nên tốt hơn? Chúa ơi, đêm nay, xin Ngài chữa lành tim con, để ngày mai con biết quảng đại cho đi những gì Ngài đã ban cho con. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the close of another day, Lord, I examine my heart and consider how I used my time, talent and treasure. Was I prudent in all things? Did I consider others when making decisions? In what areas do I need to improve? Heal my heart this night and mend it so that tomorrow I may be more generous with what you have given me. [Our Father]

(Biên dịch: Bạn Đường Linh Thao) 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 21/01/2023 (30 TẾT) CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, …

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-01-2023

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 20-01-2023 (Mc 3,13-19) Rồi Người lên núi và gọi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *