Trang Nhà / 2011 / Tháng Một

Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2011

Tháng Một, 2011

  • 21 Tháng Một

    Con Người làm chủ ngày sabát (22.01.2013 – Thứ Ba Tuần 2 Thường niên)

    Nghe bài cầu nguyện : Thứ Ba tuần 2 Thường niên Lời Chúa: Mc 2, 23-28 23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa.24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà …