HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

Bạn thân mến,
Xin mời bạn đọc những hàng chia sẻ dưới đây,
ước gì những điều chia sẻ này trở nên dụng cụ Thiên Chúa dùng
để nói với bạn những điều tuyệt vời.

 

 

52. Những Chứng Nhân của Đấng Vô Hình (Chúa Nhật ba mươi ba thường niên, năm C/ Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

……………….

49. Khánh Nhật Truyền Giáo (Chúa Nhật ba mươi thường niên, năm C)

………………..

47. Đức Yêsu- Biểu Tượng Tình Yêu (Chúa Nhật hai mươi tám thường niên, năm C)
46. Người Nữ Tuyệt Vời (Chúa Nhật hai mươi bảy thường niên, năm C)
45. Chọn Lựa Hình Thành Chính Mình (Chúa Nhật hai mươi sáu thường niên, năm C)
………………..
40. Khiêm Nhường (Chúa Nhật hai mươi hai thường niên, năm C)
39. Sống Như Yêsu (Chúa Nhật hai mươi mốt thường niên, năm C)
38. Sống Đòi Phải Chọn Lựa (Chúa Nhật hai mươi thường niên, năm C)

37. Tin (Chúa Nhật mười chín thường niên, năm C)
36. Phù Vân (Chúa Nhật mười tám thường niên, năm C)
35. Xin Thì Sẽ Được (Chúa Nhật mười bảy thường niên, năm C)
34. Tương Quan Thân Thiết Với Thiên Chúa (Chúa Nhật thứ mười sáu thường niên, năm C)
33. Sự Sống Đời Đời (Chúa Nhật thứ mười lăm thường niên, năm C)
32. Đức Yêsu- Bình An Cho Con Người (Chúa Nhật thứ mười bốn thường niên, năm C)
31. Ơn Gọi (Chúa Nhật thứ mười ba thường niên, năm C)
30. Đức Yêsu Là Ai (Chúa Nhật thứ mười hai thường niên, năm C)
29. Lễ Mình Máu Chúa Kitô (Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, năm C)
28. Thiên Chúa Ba Ngôi (Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C)
27. Thánh Thần Thiên Chúa (Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần, năm C)
26. Đức Yêsu Phục Sinh Lên Trời (Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên, năm C)
25. Thánh Thần- Đấng Trợ Giúp (Chúa Nhật thứ sáu Phục Sinh, năm C)
24. Qua Yêu Thương, Mọi Sự Trở Nên Mới (Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, năm C)
23. Ta và Cha là một (Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, năm C)
22. Anh em Đến Mà Ăn (Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, năm C)
21. Chứng Nhân Phục Sinh (Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, năm C)
20. Đức Yêsu Vẫn Sống (Chúa Nhật Phục Sinh)
19. Cái Chết Giúp Sự Thật Hiển Lộ (Chúa Nhật Lễ Lá)
18. Làm Mới Con Người (Chúa Nhật  thứ năm mùa chay, năm C)
17. Thiên Chúa Nhân Từ Tha Thứ (Chúa Nhật thứ tư mùa chay, năm C)
16. Trở Về Với Đấng Yêu Thương (Chúa Nhật thứ ba mùa chay, năm C)
15. Hãy Vui Lên (Chúa Nhật thứ hai mùa chay, năm C)
14. Đức Yêsu Chịu Cám Dỗ (Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, năm C)
13. Đối Xử Với Con Người, Đối Xử Với Thiên Chúa (Chúa Nhật thứ bảy thường niên, năm C)
12. Hạnh Phúc Người Tin Vào Thiên Chúa (Chúa Nhật thứ sáu thường niên, năm C)
11. Được Mời Gọi Cộng Tác Với Thiên Chúa (Chúa Nhật thứ năm thường niên, năm C)
10. Ơn Gọi (Chúa Nhật thứ tư thường niên, năm C)
9. Để Tôi Loan Báo Tin Mừng Cho Kẻ Nghèo Hèn (Chúa Nhật thứ ba thường niên, năm C)
8. Dấu Lạ Đầu Tiên (Chúa Nhật thứ hai quanh năm, năm C)
7. Đức Yêsu Chịu Phép Rửa (Lễ Đức Yêsu Chịu Phép Rửa, năm C)
6. Thiên Chúa Tỏ Mình Cho Dân Ngoại (Chúa Nhật lễ Hiển Linh, năm C)
5. Gia Đình- Mái Ấm (Chúa Nhật lễ Thánh Gia, năm C)
4. Chân Tướng Đức Yêsu Kitô (Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, năm C)
3. Hãy Vui Lên (Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, năm C)
2. Sám Hối (Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, năm C)
1. Chờ Mong (Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, năm C)

-----------------------------o0o----------------------------- 

 1. Con Người Sẽ Đến (Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng năm C)
 2. Hãy dọn đường cho Chúa (Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng năm C)
 3. Hãy vui lên (Chúa Nhật thứ ba mùa vọng năm C)
 4. Này con đến (Chúa Nhật thứ tư mùa vọng năm C)
 5. Cứu Chúa Đã Giáng Sinh (Lễ Giáng Sinh)
 6. Gia Đình Thánh (Lễ Thánh Gia)
 7. Mẹ Thiên Chúa
 8. Lễ Hiển Linh
 9. Ngài là Ai? (Chúa Nhật thứ hai thường niên năm C)
 10. Đức Yêsu- Tin Mừng cho mọi người (Chúa Nhật thứ ba thường niên năm C)
 11. Cái Nhìn Mới (Chúa Nhật thứ tư năm C)
 12. Tin tưởng nơi Thiên Chúa (Chúa Nhật thứ sáu thường niên năm C)
 13. Yêu kẻ thù ghét mình (Chúa Nhật thứ bảy thường niên năm C)
 14. Những người không biết mình (Chúa Nhật thứ tám thường niên năm C)
 15. Đời là cuộc chiến (Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm C)
 16. Sống trong niềm tin (Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm C)
 17. Lời mời gọi sám hối (Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm C)
 18. Thiên Chúa- Đấng vô cùng nhân từ (Chúa Nhật thứ tư mùa chay năm C)
 19. Thiên Chúa đang làm điều mới (Chúa Nhật thứ năm mùa chay năm C)
 20. Đức Yêsu đối diện cái chết (Chúa Nhật Lễ Lá năm C)
 21. Đức Yêsu đã phục sinh (Chúa Nhật Phục Sinh năm C)
 22. Như Cha đã sai Thầy (Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh năm C)
 23. Đức Yêsu Phục Sinh Quan Tâm Đến Các Tông Đồ (Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh năm C)
 24. Ơn gọi (Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh năm C)
 25. Trời mới đất mới (Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm C)
 26. Ánh sáng soi đường (CN thứ sáu Phục Sinh năm C)
 27. Chúa Lên Trời (Lễ Thăng Thiên, năm C)
 28. Thánh Thần Tình Yêu (Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
 29. Thiên Chúa Ba Ngôi (Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, năm C)
 30. Lễ Mình Máu Chúa Kitô (Năm C)
 31. Chúa đã gọi khi tôi còn trong bụng mẹ (Lễ thánh Yoan Tẩy Giả)
 32. Mẫu gương và tiêu chuẩn sống (Chúa Nhật thứ mười ba Thường Niên, năm C)
 33. Tôi chỉ haonh diện vì thập giá Đức Yêsu Kitô (CN 14 thường niên, năm C)
 34. Sống yêu thương (CN 15 thường niên, năm C)
 35. Những mẫu gương sáng ngời (CN 16 thường niên năm C)
 36. Xin thì sẽ được (CN 17 thường niên năm C)
 37. Điều làm con người thành vĩnh cửu (CN 18 thường niên năm C)
 38. Linh đạo lữ hành (CN 19 thường niên năm C)
 39. Lửa tình yêu (CN 20 thường niên năm C)
 40. Thiên Chúa của mọi người (CN 21 thường niên năm C)
 41. Khiêm Nhường (CN 22 thường niên năm C)
 42. Môn đệ Đức Yêsu (CN 23 thường niên năm C)
 43. Tạo vật được yêu thương (CN 24 thường niên năm C)
 44. Khôn ngoan đích thực (CN 25 thường niên năm C)
 45. Hình thành đời sống mai hậu (CN 26 thường niên năm C)
 46. Đức tin giúp con người sống hạnh phúc (CN 27 thường niên năm C)
 47. Tình yêu được diễn tả qua trung gian (CN28 thường niên năm C)
 48. Thiên Chúa sẽ ban cho tôi điều tốt nhất (CN29 thường niên năm C)
 49. Chấp nhận sự thật về chính mình (CN30 thường niên năm C)
 50. Thiên Chúa Tình Yêu (CN31 thường niên năm C)
 51. Con người sẽ sống lại (CN32 thường niên năm C)
 52. Các thánh tử đạo Việt Nam (Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam)
 53. Chúa Kitô- Vua Tình Yêu (CN cuối cùng của năm phụng vụ)

 

HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]