HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

 

Bạn thân mến,
Xin mời bạn đọc những hàng chia sẻ dưới đây,
ước gì những điều chia sẻ này trở nên dụng cụ Thiên Chúa dùng
để nói với bạn những điều tuyệt vời.

 

53. Đức Yêsu Kitô là Vua (CN 34 thường niên năm A)
52. Những Đấng Bậc Anh Hùng (CN 33 thường niên năm A)
51. Khôn Ngoan Đích Thực (CN 32 thường niên năm A)
50. Chỉ Có Một (CN 31 thường niên năm A)
49. Thiên Chúa Bảo Vệ Người Nghèo (CN 30 thường niên năm A)
48. Trả Thiên Chúa Điều Thuộc Thiên Chúa (CN 29 thường niên năm A)
47. Thiên Chúa Mời Nhưng Con Người Tự Do (CN 28 thường niên năm A)
46. Đấng Tốt Lành Vô Cùng (CN 27 thường niên năm A)
45. Cách Hành Xử Của Thiên Chúa (CN 26 thường niên năm A)
44. Thiên Chúa- Đấng Khác Con Người (CN 25 thường niên năm A)
43. Lòng Thương Xót (CN 24 thường niên năm A)
42. Nợ Tình Thương (CN 23 thường niên năm A)
41. Ý Người Ý Chúa (CN 22 thường niên năm A)
40. Đức Yêsu Là Tất Cả Với Tôi (CN 21 thường niên năm A)
39. Dân Ngoại Cũng Là Dân Của Chúa (CN 20 thường niên năm A)
38. Tương quan giữa con người và Thiên Chúa (CN 19 thường niên năm A)
37. Tình yêu được cụ thể hóa (CN 18 thường niên năm A)
36. Thiên Chúa vẫn đang tác động nơi lòng người (CN 17 thường niên năm A)
35. Thiên Chúa nhân hậu và yêu thương (CN 16 thường niên năm A)
34. Lời Chúa Giúp Con Người Tự Do (CN 15 thường niên năm A)
33. Thiên Chúa yêu thương người nghèo (CN 14 thường niên năm A)
32. Thiên Chúa trên hết (CN 13 thường niên năm A)
31. Đừng Sợ (CN thứ 12 thường niên năm A)
30. Được Sai Đi (CN thứ 11 thường niên năm A)
29. Lễ Thánh Tâm Chúa Yêsu (CN thứ mười thường niên năm A)
28. Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (CN thứ chín thường niên năm A)
27. Thiên Chúa Ba Ngôi (CN Lễ Chúa Ba Ngôi)
26. Chúa Thánh Thần (CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống)
25. Chúa Lên Trời (CN lễ Chúa Thăng Thiên)
24. Ai yêu mến Ta thì giữ lời Ta (CN thứ sáu mùa Phục Sinh)
23. Ai thấy Thầy là thấy Cha (CN thứ năm mùa Phục Sinh)
22. Chứng Nhân và Mục Tử  (CN thứ tư mùa Phục Sinh)
21. Đức Yêsu Kitô- Niềm Hy Vọng (CN thứ ba mùa Phục Sinh)
20. Sứ mạng (CN thứ hai mùa Phục Sinh)
19. Đức Yêsu đã phục sinh (Lễ Chúa phục sinh, năm A)
18. Đáp trả tiếng gọi tình yêu (CN Lễ Lá năm A)
17. Đức Yêsu là sự sống lại và là sự sống (CN 5 mùa chay năm A)
16. Thiên Chúa chăm sóc dân Người (CN 4 mùa chay năm A)
15. Đức Yêsu- Biểu tượng tình yêu (CN3 mùa chay năm A)
14. Tuyệt vời qua từng hành vi (CN 2 mùa chay năm A)
13. Mong manh mỏng dòn (CN 1 mùa chay năm A)
12. Xuân mới- người mới (Tết Nhâm Ngọ)
11. Là men là muối (CN 5 thường niên năm A)
10. Những người được chúc phúc (CN 4 thường niên năm A)
9. Ơn cứu độ (CN 3 thường niên năm A)
8. Này con xin đến để thực thi ý Cha (CN 2 thường niên năm A)
7. Đức Yêsu chịu phép rửa
6. Lễ Hiển Linh (CN sau lễ Mẹ Thiên Chúa, năm A)
5. Lễ Thánh Gia (CN trong tuần bát nhật Giáng Sinh, năm A)
4. Thiên Chúa ở cùng chúng ta (CN 4 mùa vọng năm A)
3. Hãy vui lên (CN 3 mùa vọng năm A)
2. Sám hối (CN 2 năm A mùa vọng)
1. Chúa sẽ đến (CN 1 năm A mùa vọng)

------------------

1.      Thân phận con người (cn.1 A mùa chay)

2.      Vượt qua chính mình để thành người tuyệt vời (cn.2 A mùa chay)

3.      Nước hằng sống (cn.3 A mùa chay)

4.      Người vô học tuyệt vời (cn.3A mùa chay)

5.      Nét đẹp của đức Yêsu (cn.4A mùa chay)

6.      Hy vọng sống lại (cn.5A mùa chay)

7.      Người mặc khải đời tôi (Lễ Lá năm A)

8.      Cuộc đời soi sáng đời tôi (thứ năm tuần thánh)

9.      Yêu thương là dâng hiến (tiệc vượt qua)

10. Thập giá mang lại ơn cứu độ (thứ sáu tuần thánh)

11. Đức Yêsu đã phục sinh (cn. PS)

12. Tin là hồng ân (cn2. PS)

13. Đức Yêsu Phục Sinh quan tâm đến con người (cn3. PS)

14. Đổi Đời (cn3. PS)

15. Mục Tử Nhân Hậu (cn4. PS)

16. Thầy là Đường, Sự Thật, và Sự Sống (cn5. PS)

17. Đấng Khơi Nguồn Hy Vọng (cn6. PS)

18. "Lên trời" để "ở lại mãi" với con người(cn7. PS)

19. Thánh Thần Tỏ Lộ Quyền Năng (Lễ Hiện Xuống)

20. Thiên Chúa- Nguồn bình an và hy vọng (Lễ Chúa Ba Ngôi)

21. Ai Ăn Bánh Này Sẽ Sống Đời Đời (Lễ Mình Máu Thánh Chúa)

22. Ai Yêu Thương Người Ấy Ở Trong Thiên Chúa (Lễ Thánh Tâm Chúa)

23. Đức Yêsu Động Lòng Thương Xót (Chúa Nhật 11 thường niên năm A)

24. Đừng Sợ (Chúa Nhật 12 thường niên năm A)

25. Thiên Chúa là Tất Cả (Chúa Nhật 13 thường niên năm A)

26. Hãy Đến Với Ta, Vì Ta Hiền Lành... (Chúa Nhật 14 thường niên năm A)

27. Yêsu- Linh Đạo Ynhã (Lễ thánh Ynhã 31.07.99)

28. Anh Em Hãy Cho Họ Ăn (Chúa Nhật 18 thường niên năm A)

29. Thiên Chúa- Ngài Là Ai (Chúa Nhật 19 thường niên năm A)

30. Tha Thứ (Chúa Nhật 24 thường niên năm A)

31. Người chủ vườn nho nhân hậu (Chúa Nhật 25 thường niên năm A)

32. Trả Thiên Chúa Điều Thuộc Thiên Chúa (Chúa Nhật 29 thường niên năm A)

33. Yêu Chúa Yêu Người (Chúa Nhật 30 thường niên năm A)

34. Người Lớn Nhất (Chúa Nhật 31 thường niên năm A)

 

HOME     CHIA SẺ LỜI CHÚA     LỜI CHÚA NĂM A     LỜI CHÚA NĂM B     LỜI CHÚA NĂM C

 

 

Chúc bạn an vui hạnh phúc.

Giuse Phạm Thanh Liêm, S.J.

[email protected]