MẾN YÊU HÀNG NGÀY, 13-05

CHỊU CẮT TỈA

Thứ 4, 13-05-2020 (Ga 15, 1-8)

“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

 SUY NIỆM

 “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15, 1-2)

Chúa Giêsu dùng hình ảnh cắt tỉa này để dạy ta một bài học tương tự về việc trổ sinh hoa trái cho Vương Quốc của Ngài. Chúa muốn cuộc sống chúng ta trổ sinh hoa trái và Ngài muốn dùng chúng ta như khí cụ chiếu tỏ ân sủng của Ngài cho toàn thế giới. Nhưng nếu chúng ta không trải qua sự thanh luyện của việc cắt tỉa thiêng liêng hằng ngày, thì chúng ta sẽ không thể trở thành khí cụ hữu hiệu của Chúa.

Sự rèn dũa thiêng liêng hệ tại ở việc để cho Chúa loại đi những thói hư, tật xấu trong đời sống của mỗi người, hầu những đức tính tốt lành được nuôi dưỡng và lớn mạnh. Điều này được thực hiện bằng cách để Chúa biến đổi chúng ta trở thành con người biết sống khiêm tốn và biết từ bỏ đi sự kiêu căng, ngạo mạn. Trở nên khiêm nhường có thể khiến chúng ta cảm thấy đau đớn, nhưng nỗi đau đớn vì được nên khiêm nhường nhờ Thiên Chúa lại là chìa khóa để thăng tiến đời sống thiêng liêng của chúng ta. Bằng sự trưởng thành trong đức khiêm nhường, chúng ta ngày càng lớn lên trong sự kết hợp mật thiết với nguồn sống là Đức Kitô, hơn là dựa dẫm vào bản thân với những suy nghĩ và kế hoạch của riêng mình. Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn chúng ta, và nếu chúng ta luôn biết hướng về Ngài như nguồn sức sống của chính mình, chúng ta sẽ trở nên ngày một lớn mạnh hơn, và luôn sẵn sàng để Chúa thực hiện những điều cao cả thông qua chúng ta. Nhưng, lại một lần nữa, để đời ta trổ sinh nhiều hoa quả tốt lành ta phải để Ngài cắt tỉa cuộc đời chúng ta.

Cắt tỉa thiêng liêng nghĩa là chúng ta chủ động buông bỏ những ý muốn và quan niệm cá nhân. Nghĩa là chúng ta cần phải từ bỏ cả quyền làm chủ đời ta và để cho người “chủ vườn” làm chủ đời ta. Để cho Chúa cắt tỉa đời ta còn có nghĩa là chúng ta phải tín thác cuộc đời của ta vào tay Chúa lớn hơn gấp nhiều lần việc ta tin tưởng vào chính bản thân mình. Điều này đòi hỏi cái tôi của mỗi người cần phải chết đi, và thay thế bằng sự khiêm nhường mà qua đó chúng ta cần thừa nhận rằng: Cuộc sống của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho. Nếu không gắn liền với thân nho, chúng sẽ khô héo và chết đi. Gắn bó mật thiết với thân nho là cách duy nhất để sống sót và triển nở.

Phản tỉnh: hãy để Chúa cắt tỉa tất cả những gì không thuộc về Ngài trong cuộc sống của bạn. Hãy tin tưởng vào Ngài và kế hoạch yêu thương của Ngài dành cho đời bạn. Hơn hết, bạn cũng hãy tin rằng, đây chính là con đường duy nhất để trổ sinh hoa trái mà Chúa mong muốn thực hiện thông qua chính bạn.

Lạy Chúa, xin Ngài hãy gọt tỉa những kiêu ngạo và ích kỷ nơi bản thân con. Xin rửa sạch con khỏi những tội lỗi con đã phạm, để con có thể quy hướng về Chúa trong mọi sự. Và khi con biết kết hiệp với Ngài, Ngài sẽ bắt đầu cho trổ sinh hoa trái tốt lành trong đời con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài!

——–

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-

reflections/12-fifth-week-of-easter/

 

Being Pruned

Wednesday of the Fifth Week of Easter

 

“I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does he prunes so that it bears more fruit.”  John 15:1-2

 

Are you willing to let yourself be pruned?  Pruning is necessary if a plant is to produce an abundance of good fruit or beautiful flowers.  If, for example, a grapevine is left to grow without pruning, it will produce many small grapes that are good for nothing.  But if care is taken to prune the vine, the maximum number of good grapes will be produced.

 

Jesus uses this image of pruning to teach us a similar lesson in bearing good fruit for His Kingdom.  He wants our lives to be fruitful and He wants to use us as powerful instruments of His grace in the world.  But unless we are willing to go through the purification of spiritual pruning from time to time, we will not be the instruments that God can use. 

 

Spiritual pruning takes the form of letting God eliminate the vices in our lives so that the virtues can be properly nourished.  This is especially done by letting Him humble us and strip away our pride.  This can hurt, but the pain associated with being humbled by God is a key to spiritual growth.  By growing in humility, we grow ever more reliant upon the source of our nourishment rather than relying upon ourselves, our own ideas and our own plans.  God is infinitely wiser than us and if we can continually turn to Him as our source, we will be far stronger and better prepared to let Him do great things through us.  But, again, this requires that we let Him prune us.

 

Being spiritually pruned means we actively let go of our own will and our own ideas.  It means we give up control over our lives and let the master grower take over.  It means we trust Him far more than we trust ourselves.  This requires a true death to ourselves and a true humility by which we acknowledge we are completely reliant upon God in the same way a branch is reliant upon the vine.  Without the vine, we shrivel and die.  Being firmly attached to the vine is the only way to life.

 

Pray this day that you will let the Lord prune away all that is not of Him in your life.  Trust in Him and His divine plan and know that this is the only path to bearing the good fruit God wants to bear through you.

 

Lord, I pray that You prune away all my pride and selfishness.  Purify me of my many sins so that I can turn to You in all things.  And as I learn to rely upon You, may You begin to bear an abundance of good fruit in my life.  Jesus, I trust in You.

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Lễ thánh Phanxicô …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-12-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/12/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Ngày cầu nguyện …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *