Trang nhà / Tag lưu trữ: MYHN

Tag lưu trữ: MYHN

Mến Yêu Hằng Ngày, 26-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, ngày 26/05/2021⏰ 💥(Mc 10, 32-45)💥 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 08-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỰ BẮT BỚ🍀🍀 ⏰Thứ 7, ngày 08/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 18-21)🌺 “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 07-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BẠN ĐƯỢC CHỌN🍀🍀 ⏰Thứ 6, ngày 07/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 12-17)🌺 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 06-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN.🍀🍀 ⏰Thứ 5, ngày 06/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 9-11)🌺 “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 04-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MỘT TRÁI TIM SỢ HÃI🍀🍀 ⏰Thứ 3, ngày 04/05/2021⏰ ✨(Ga 14, 27-31)✨ “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 03-05

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, ngày 03/05/2021⏰ ☘️(Ga 14, 6-14)☘️ Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 24-04

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, ngày 24/04/2021⏰ 💥(Ga 6, 51.60-69)💥 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 20-04

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “ĐÓI – KHÁT THIÊNG LIÊNG”🍀🍀 ⏰Thứ 3, ngày 20/04/2021 ⏰ 💥(Ga 6, 30-35)💥 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 05-04

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, ngày 05/04/2021 ⏰ 💥(Mt 28, 8-15)💥 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 29-03

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – QUAN TÂM TỚI CHÚA GIÊ-SU🍀🍀 ⏰Thứ Hai Tuần Thánh⏰ 🪴(Ga 12, 1-11)🪴 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn …

Xem tiếp »