Trang nhà / Tag lưu trữ: MYHN

Tag lưu trữ: MYHN

Mến Yêu Hàng Ngày, 29-06

“Chìa Khóa Nước Trời” Thứ 2, 29-06-2020 (Mt 16, 13-19)  Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 27-06

CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC Thứ 7, ngày 27-6-2020 (Mt 8, 5-17) Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” Người nói : …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 26-06

CHO TÔI ĐƯỢC SẠCH Thứ 6, 26-06-2020 (Mt 8, 1-4) Khi Ðức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Và kìa một người bị phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 25-06

Sống Niềm Tin Thứ 5, 25-06-2020 (Mt 7, 21-29)   “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 24-06

“Chúa Dủ Lòng Thương” Thứ 4, 24-06-2020 (Lc 1, 57-66.80) Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 23-06

BẠN MUỐN ĐIỀU GÌ? Thứ 3, 23-06-2019 (Mt 7, 6.12-14) “Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 22-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY, ĐONG ĐẤU NÀO THÌ NHẬN ĐẤU ẤY. Thứ 7, 22-06- 2020 (Mt 7, 1-5) “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hằng Ngày, 16-06

Mến Yêu Hằng Ngày, Nên Hoàn Thiện Như Cha Mình  Thứ 3, 16-06-2019 (Mt 5, 43-48) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 15-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHẤP NHẬN & THA THỨ Thứ 2, 15-06-2019 (Mt 5, 38-42) “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì …

Xem tiếp »

Mến Yêu Hàng Ngày, 12-06

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TRÁNH XA DỊP TỘI Thứ 6, 12-06-2019 (Mt 5, 27-32)   “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người …

Xem tiếp »