Tag lưu trữ: MYHN

November, 2021

 • 5 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-11

  ⏰Thứ 7, 06-11-2021⏰ 🌼(Lc 16,9-15)🌼 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung …

 • 4 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-11

  ⏰Thứ 6, 05-11-2021⏰ 🌼(Lc 16,1-8)🌼 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người …

 • 3 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-11

  ⏰Thứ 5, 04-11-2021⏰ 🌻(Lc 15,1-10)🌻 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể …

 • 2 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-11

  ⏰Thứ 4, 03-11-2021⏰ 🌻(Lc 14,25-33)🌻 Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai …

 • 1 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-11

  ⏰Thứ 3, 02-11-2021⏰ 🌸(Ga 6, 37-40)🌸 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm …

October, 2021

 • 31 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-11

  ⏰Thứ 2, 01-11-2021⏰ 🍃(Mt 5,1-12a)🍃 “Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất …

 • 29 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 30-10-2021⏰ 🌻(Lc 14,1.7-11)🌻 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: “Khi …

 • 28 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 29-10-2021⏰ 🌻(Lc 14,1-6)🌻 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông …

 • 27 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 5, 28-10-2021⏰ 🌻(Lc 6,12-19)🌻 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông …

 • 26 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 27-10-2021⏰ 🌸(Lc 13,22-30)🌸 Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? “Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được …

 • 21 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 22-10-2021⏰ 🌸(Lc 12,54-59)🌸  Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy.  Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: ‘Trời …

 • 8 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-10

  🍀☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 09-10-2021 ⏰ 🌷(Lc 11,27-28)🌷   Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải …

 • 7 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 08-10-2021⏰  🌷(Lc 11,15-26)🌷 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên …

 • 6 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 07-10-2021⏰ 🌷(Lc 1,26-38)🌷 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ …

 • 5 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 06-10-2021⏰ 🌸 (Lc 11,1-4)🌸 Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn …

 • 4 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-10

 • 3 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, 04-10-2021⏰ 🌻(Lc 10,25-37)🌻 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế …

 • 1 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 02-10-2021⏰ 🌻(Mt 18,1-5,10)🌻           Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh …

September, 2021

 • 30 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-10

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 01-10-2021⏰ 🌻(Mt 18,1-5)🌻 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu …

 • 29 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 5, 30-09-2021⏰ 🌻(Lc 10,1-12)🌻 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà …

 • 28 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 29-09-2021⏰ 🌻(Ga 1,47-51)🌻 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: …

 • 27 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ Ba, ngày 28.9.2021⏰ 🌼Lc 9,51-56🌼 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị …

 • 26 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, 27-09-2021⏰ 🌼(Lc 9, 46-50)🌼 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …

 • 10 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 11-09-2021⏰ (Lc 6,43-49) “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái …

 • 9 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰⁠Thứ 6, 10-09-2021⏰⁠ ⁠🌼⁠(Lc 6,39-42)⁠🌼⁠  Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh …

 • 8 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 5, 09-09-2021⏰ 🌻(Lc 6,27-38)🌻   “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh …

 • 7 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 08-09-2021⏰ 🌻(Mt 1,18-23)🌻 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.  Ông Giu-se, chồng bà, là …

 • 3 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, 04-09-2021⏰ 🌻(Lc 6,1-5)🌻 Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?” Đức …

 • 2 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-09

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 03-09-2022⏰ ✨(Lc 5,33-39)✨ Họ nói với Người: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chaycầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn mônđệ ông thì ăn với uống!” Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ cácông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn …

August, 2021

 • 30 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-08

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 3, 31-08-2021⏰ 🌼(Lc 4,31-37)🌼 Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền. Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế …

 • 5 August

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-08

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 06-08-2021⏰ 🍃(Mc 9,2-10)🍃  Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước …

July, 2021

 • 29 July

  Mến Yêu Hằng Hằng, 30-07

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, 30-07-2021⏰ 🌷(Mt 13,54-58)🌷 Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan vàlàm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợsao? Mẹ của …

May, 2021

 • 25 May

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-05

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, ngày 26/05/2021⏰ 💥(Mc 10, 32-45)💥 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu …

 • 7 May

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-05

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SỰ BẮT BỚ🍀🍀 ⏰Thứ 7, ngày 08/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 18-21)🌺 “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. …

 • 6 May

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-05

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – BẠN ĐƯỢC CHỌN🍀🍀 ⏰Thứ 6, ngày 07/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 12-17)🌺 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính …

 • 5 May

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-05

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – TÌNH YÊU KHÔNG ĐIỀU KIỆN, KHÔNG GIỚI HẠN.🍀🍀 ⏰Thứ 5, ngày 06/05/2021⏰ 🌺(Ga 15, 9-11)🌺 “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ …

 • 3 May

  Mến Yêu Hằng Ngày, 04-05

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – MỘT TRÁI TIM SỢ HÃI🍀🍀 ⏰Thứ 3, ngày 04/05/2021⏰ ✨(Ga 14, 27-31)✨ “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng …

 • 2 May

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-05

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, ngày 03/05/2021⏰ ☘️(Ga 14, 6-14)☘️ Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây …

April, 2021

 • 23 April

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-04

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 7, ngày 24/04/2021⏰ 💥(Ga 6, 51.60-69)💥 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” Nghe rồi, nhiều môn đệ …

 • 19 April

  Mến Yêu Hằng Ngày, 20-04

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – “ĐÓI – KHÁT THIÊNG LIÊNG”🍀🍀 ⏰Thứ 3, ngày 20/04/2021 ⏰ 💥(Ga 6, 30-35)💥 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong …

 • 4 April

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-04

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 2, ngày 05/04/2021 ⏰ 💥(Mt 28, 8-15)💥 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay. Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” …

March, 2021

 • 29 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-03

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – QUAN TÂM TỚI CHÚA GIÊ-SU🍀🍀 ⏰Thứ Hai Tuần Thánh⏰ 🪴(Ga 12, 1-11)🪴 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. Ở đó, người ta dọn bữa ăn …

 • 25 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-03

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 6, ngày 26/03/2021⏰ Người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” Người Do Thái …

 • 23 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-03

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, ngày 24/03/2021⏰ 🪴(Ga 8, 31-42)🪴 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải …

 • 22 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-03

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LUÔN Ở VỚI🍀🍀 ⏰Thứ 3, ngày 23/03/2021⏰ 💥(Ga 8, 21-30)💥 Đức Giê-su lại nói với họ: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới …

 • 21 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-3

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ☘KHÔN NGOAN ĐI CÙNG TUỔI TÁC☘️ ⏰Thứ 2, Ngày 22/03/2021⏰  🪴(Ga 8, 1-11)🪴 Đức Giê-su đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn …

 • 9 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-03

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – KIỆN TOÀN LỀ LUẬT🍀🍀 ⏰Thứ 4, ngày 10/06/2021⏰ 🌲(Mt 5, 17-19)🌲 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì, Thầy bảo thật anh …

 • 8 March

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-03

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 3, 09/03/2021⏰ ⛅️(Mt 18, 21-35)⛅️ Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo …

February, 2021

 • 25 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-02

  ☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ☀CHÂN THẬT, CÔNG CHÍNH, NGAY THẲNG☀️ ⏰Thứ 6, 26/02/2021☀️ ⚡️(Mt 5, 20-26)⚡️ “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. “Anh em đã nghe Luật …

 • 23 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-02

  🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀 ⏰Thứ 4, 24/02/2021 ⏰ 🍀(Lc 11,29-32)🍀 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả …

 • 22 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-02

  🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY – CHÚA GIÊ-SU DẠY TA CẦU NGUYỆN🍀 ⏰Thứ 3, ngày 23/02/2021 ⏰ ☀(Mt 6, 7-15)☀ “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết …

 • 21 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-02

  🌺🌺Mến Yêu Hằng Ngày🌺🌺 🔮Chìa Khóa Nước Trời🔮 ⏰Thứ 2, 22/02/2021⏰  📒(Mt 16, 13-19)📒 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì …

 • 7 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-02

  🌸MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌸 ⏰Thứ 2, 08/02/2021⏰ ☘️(Mc 6, 53-56)☘️ Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và …

 • 5 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-02

  ☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 06/02/2021⏰ 📂(Mc 6, 30-34)📂 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến …

 • 2 February

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-02

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY ⏰Thứ 3, ngày 02/02/2021⏰ (Lc 2, 22-35) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng …

January, 2021

 • 28 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-01

  MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 29/01/2021 (Mc 4, 26-34) Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì …

 • 21 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-01

  🌳🌳🌳MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌳🌳🌳 ⏰Thứ 6, 22/01/2021⏰ 🔔(Mc 3,13-19)🔔 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền …

 • 7 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 08-01

  ☘☘☘Mến Yêu Hằng Ngày☘️☘️☘️ ⏰Ngày 08-01-2021⏰ Lc 5,12-16 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng …

 • 6 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-01

  ☘☘☘Mến Yêu Hằng Ngày☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 07-01-2021⏰ 💒(Lc 4,14-22a)💒 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, …

 • 5 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 06-01

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 08-01-2020⏰ 💒(Mc 6,45-52)💒 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở …

 • 4 January

  Mến Yêu Hằng Ngày, 05-01

  🌳🌳🌳Mến Yêu Hằng Ngày🌳🌳🌳 ⏰Thứ 3, 05-01-2020⏰ 🔔(Mc 6,34-44)🔔 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ …

December, 2020

 • 25 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-12

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 7, 26-12-2020⏰ 🎄(Mt 10,17-22)🎄 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy …

 • 24 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-12

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 6, 25-12-2020 ⏰ 🎄(Lc 2,15-20)🎄 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” Họ liền hối …

 • 23 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-12

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 5, 24-12-2020⏰ 🎄(Lc 1,67-79)🎄 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Da-ca-ri-a, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất …

 • 22 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-12

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘☘☘ ⏰Thứ 4, 23-12-2022⏰ 🎄(Lc 1,57-66)🎄 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm …

 • 21 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 22-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 22-12-2020⏰ 💒(Lc 1,46-56)💒   Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi …

 • 20 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 21-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 21-12-2020⏰ 💒(Lc 1,39-45)💒 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, …

 • 11 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 7, 12-12-2020⏰ 💒(Mt 17,10-13)💒 Các môn đệ hỏi Người rằng: “Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” Người đáp: “Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không …

 • 10 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 6, 11-12-2020⏰ 💒(Mt 11,16-19)💒    “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói: “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, …

 • 9 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 5, 10-12-2020⏰ 💒(Mt 11,11-15)💒 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gio-an …

 • 8 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 09-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 4, 09-12-2020⏰ 💒(Mt 11,28-30)💒 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu …

 • 6 December

  Mến Yêu Hằng Ngày, 07-12

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 07-12-2020⏰ 💒 (Lc 5,17-26)💒   Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa …

November, 2020

 • 27 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 28-11-2020⏰ 🌞(Lc 21,34-36)🌞 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập …

 • 25 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 26-11-2020 ⏰ 🌞(Lc 21,20-28)🌞 “Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi; ai ở trong …

 • 24 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 25-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 25-11-2020⏰ 🌞(Lc 21,12-19)🌞 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan …

 • 23 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 24-11

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 24-11-2020⏰ ✨(Lc 9,23-26)✨ Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình …

 • 22 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 23-11

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 2, 23-11-2020⏰ ⚡️(Lc 21,1-4)⚡️ “Ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh …

 • 13 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 14-11-2020 ⏰ 📖(Lc 18,1-8)📖 Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà …

 • 11 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 12-11-2020⏰ 📖(Lc 17,20-25)📖 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, …

 • 10 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 11-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 11-11-2020 ⏰ 📖(Lc 17,11-19)📖 “Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy …

 • 9 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 10-11

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 3, 10-11-2020⏰ 🍁(Lc 17,7-10)🍁 Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn …

 • 8 November

  Mến Yêu Hằng Ngày, 9-11

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 09-11-2020⏰ 🍁(Ga 2,13-22)🍁 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất …

October, 2020

 • 30 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 31-10

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 7, 31-10-2020 ⏰ 📖(Lc 14,1.7-11)📖 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn …

 • 29 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-10

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ⏰Thứ 6, 30-10-2020⏰ 📖(Lc 14,1-6)📖 Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố dò xét Người. Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông …

 • 28 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-10

  ☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️ ❤️Thứ 5, 29-10-2020❤️ 📖(Lc 13,31-35)📖 Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: ‘Hôm nay …

 • 26 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 27-10

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 27-10-2020⏰ 💫(Lc 13,18-21)💫   Vậy Người nói: “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì? Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành …

 • 25 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 26-10

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 26-10-2020⏰ 🌟(Lc 13,10-17)🌟 Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy …

 • 18 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 19-10

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 19-10-2020⏰ 🌍(Lc 12,13-21)🌍 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “ThưaThầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài chotôi.” Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiệnhay người chia gia tài cho các anh?” Và Người nói …

 • 16 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 17-10

  🌺🌺🌺MẾN YÊU HẰNG NGÀY🌺🌺🌺 ⏰Thứ 7, 17-10-2020⏰ 💌(Lc 12,8-12)💌 “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên …

 • 15 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 16-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 16-10-2020 ⏰ 📖(Lc 12,1-7)📖 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, tức là thói đạo …

 • 14 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 15-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 15-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 47-54)📖 “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các …

 • 13 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 14-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 14-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 42-46)📖 Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này …

 • 12 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 13-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 13-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 37-41)📖   Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói …

 • 11 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 12-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 12-10-2020 ⏰ 📖(Lc 11, 29-32)📖 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả …

 • 2 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 03-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 7, 03-10-2020⏰ 💥(Lc 10, 17-24)💥   MẾN YÊU HẰNG NGÀY  () Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Xa-tan như một …

 • 1 October

  Mến Yêu Hằng Ngày, 02-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 6, 02-10-2020⏰ 💥(Mt 18,1-5.10)💥 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh …

September, 2020

 • 30 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 01-10

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 5, 01-10-2020 ⏰ 💥(Mt 18,1-5)💥   Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh …

 • 29 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 30-09

  ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 4, 30-09-2020⏰ 💥(Lc 9, 57-62💥 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức …

 • 28 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 29-09

    ☘️☘️☘️MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 3, 29-09-2020⏰ 💥(Ga 1,47-51💥 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả …

 • 27 September

  Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09

  ☘☘☘MẾN YÊU HẰNG NGÀY☘️☘️☘️ ⏰Thứ 2, 28-09-2020⏰ 💥(Lc 9, 46-50)💥 Một câu hỏi chợt đến với các ông: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai …