Mến Yêu Hằng Ngày, 28-09

🍀🍀MẾN YÊU HẰNG NGÀY🍀🍀

⏰Thứ Ba, ngày 28.9.2021⏰

🌼Lc 9,51-56🌼

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người.

Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?”

Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng: “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.

 

 

☘️Một vài tư tưởng giúp phản tỉnh từ đoạn Tin Mừng.

 1. ☘️Phản tỉnh 1.
 • Đoạn Tin Mừng chỉ ra hành vi khác nhau giữa người Do-thái và người Samari trong việc đón tiếp Chúa Giê-su. Và cách phản ứng đối với người Samaria của các môn đệ và của Chúa Giê-su cũng khác nhau. Các môn đệ tức giận vì dân Samara không đón tiếp Thầy và các ông, nên các ông muốn đốt cháy làng của họ để trả thù. Chúa nói: không. Nhân đây, Ngài dạy cho các ông bài học về sự bao dung, tha thứ, biết đón nhận thử thách, và đặc biệt là bài học về sự kiên trì và trung thành.
 • Có khi nào bạn để cho sự trả thù, sự tức giận chiếm lĩnh bản thân, và muốn huỷ diệt tha nhân không ? Có khi nào bạn bực bội với một người, và muốn loại trừ họ ra khỏi vòng quan tâm của bạn?
 • Bạn cần đặt mình trước mặt Chúa, kể cho Ngài nghe cảm nhận, sự tức giận của bạn, và xin có được cách hành xử của Chúa Ki-tô, cùng hành xử được theo cách của Ngài. Thưa chuyện cùng Chúa, bạn sẽ thấy tốt hơn.

 

 1. ☘️Phản tỉnh 2.
 • Lên Giê-ru-sa-lem, theo tin mừng Lu-ca có nghĩa là đi vào cuộc thương khó. Trong bối cảnh Chúa đi vào con đường của tình yêu, hiến tế, nhưng tâm tình của các môn đệ Chúa thì khác hẳn với cách của Chúa. Các ông muốn huỷ diệt dân làng Samari. Xin Chúa giúp, cho con hiểu con tim của Chúa, dạy con biết theo Chúa trong sự khiêm nhường, và thương anh chị em con.
 • Ngôn người Samari nhân hậu kể lại đức anh hùng của người Samari, và qua đó, Chúa dạy chúng ta rằng, mọi người đều là người thân cận của tôi, và tôi phải đối xử nhân hậu với họ. Tất cả chúng ta đều đồng ý với lý tưởng này, nhưng gặp khó khăn khi đem ra thực hành. Chúng ta cần chiêm ngắm Chúa nhiều hơn, cầu nguyện với Ngài, dần dần con tim của mình sẽ được biến đổi và sẽ yêu được như Chúa yêu.
 • Đức Giêsu luôn quan tâm, lo làm sao để cho các môn đệ có được tinh thần hy sinh, thái độ kiên trì trước nghịch cảnh và thử thách, cần khiêm tốn và phải có tấm lòng bao dung, vị tha. Thế nhưng, các ông vẫn cần phải học hỏi nhiều.
 • Có người nào mà tôi thấy khó xử với họ như là người thân cận không?
 • Hãy phản tỉnh, và nhìn lại cách hành xử của mình, dưới ánh sáng Lời Chúa và gương của Ngài. Xin nhận ra sự lệch lạc trong tôi và nói chuyện với Chúa, bạn sẽ được biến đổi và có được cách để sống với họ.

 

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: Luke 9:51-56 | Sacred Space

 

·         Some thoughts on today’s scripture

  • This passage indicates the hostility between Jews and Samaritans, which was strong in Jesus’ time. However, the disciples’ way of dealing with the issue and the Lord’s way differ greatly. The disciples were furious when they were not received in the village of the Samaritans and wanted revenge. Jesus said no.
  • What causes feelings of revenge to enter into me? Do I sometimes feel a desire for revenge on some person, or some group, with whom I cannot resolve my differences? Could I place those feelings before the Lord in silence and pray to become more like Christ in my attitudes?

Some thoughts on today’s scripture

  • ‘To go to Jerusalem’ in Saint Luke’s gospel means to go to his passion. The passage indicates the hostility between the Jews and the Samaritans. However, the disciples’ way of dealing with the issue and the Lord’s way differ greatly.
  • In the parable ‘The Good Samaritan’, the Samaritan is the hero and through it the Lord teaches that everyone is our neighbour and should be treated as such. We all agree with the ideal but most of us struggle with it in practice.
  • Are there groups you have difficulty treating as neighbours? Reflect on them in the light of the Lord’s teaching and example. Discuss the issue with him.

Some thoughts on today’s scripture

  • The disciples thought, ‘If only everybody were like us,’ as they asked Jesus to teach a lesson to the obstinate Samaritans. Even as he had set his face to Jerusalem, Jesus recognised how his followers did not understand his heart. Help me, Jesus, to follow you in humility, to seek your way. Let the logic of my head be tempered by the compassion of your heart.

 

 • Jesus, you will not be distracted by any setbacks placed before you. Ignite in me the flame of your steadfast spirit so that I may follow you to the end.
 • Lord, when I am rejected, I can be consumed with feelings of anger or revenge. Do not let me give in to these feelings. Instead let me turn away and move on as you do.

 

 

Nguồn: Luke 9:51-56 | Sacred Space

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 23/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Trong giông tố …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *