Mến Yêu Hằng Ngày – Làm cho chính Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – LÀM CHO CHÍNH CHÚA

Thứ 2, 11-03-2019 (Mt 25, 31-46)

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”

SUY NIỆM

Đức Vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

Ai là người  “anh em bé nhỏ nhất” kia. Thật là thú vị khi Chúa Giê-su hướng sự chú ý đặc biệt vào những người này, như đối lập hoàn toàn với sự tuyên bố chung chung, bao gồm tất cả mọi người. Tại sao Ngài không nói “bất cứ điều gì các ngươi làm cho những người khác…?”, nó sẽ bao hàm tất cả mọi người mà chúng ta phục vụ. Nhưng đằng này Chúa Giê-su lại đẩy sự chú ý vào những người anh em bé nhỏ nhất. Có lẽ những con người này nên được chú ý một cách đặc biệt, cũng giống như những người tội lỗi nhất, những người yếu đuối nhất, những người đau ốm nghiêm trọng nhất hay đó có thể còn là những người bại liệt, đói rét và vô gia cư, tất cả những người này đều có những nhu cầu rõ rệt trong cuộc sống.

Phần đẹp nhất và cảm động nhất của tuyên bố trên có lẽ nằm ở việc Đức Giê-su đồng nhất Ngài với những người khó khăn, những người được xem là “bé mọn” nhất trong tất cả. Chính khi phục vụ những người khó khăn túng thiếu là khi chúng ta đang phục vụ cho chính Chúa Giê-su. Thế nhưng để có thể nói những điều này, Chúa Giê-su phải liên kết thật sự rất mật thiết mới những con người “bé mọn” kia. Và bằng việc thể hiện mối tương quan gần gũi với họ, Chúa Giê-su tỏ lộ phẩm giá sâu xa của họ cũng giống như bao người khác vậy.

Đó thật là một điểm quan trọng để nắm bắt! Trên thực tế, nó đã từng là một đề tài chính yếu  trong các bài giảng của Thánh Gioan Phaolô II, ĐTC Bênêdictô XVI và đặc biệt là ĐGH Phanxicô. Một lời mời gọi là không ngừng làm nổi bật phẩm giá và những giá trị nơi những người “bé mọn nhất”, và đây phải là trung tâm của những thông điệp mà chúng ta có thể rút ra từ đoạn trích ngày hôm nay.

Ngày hôm nay chúng ta hãy ngẫm nghĩ về chính phẩm giá của mỗi một người. Hãy cố gắng mời gọi để quan tâm đến bất kỳ một ai mà bạn có thể thiếu đi sự tôn trọng dành cho họ. Đó phải chăng là những người mà bạn đã từng ra vẻ ta đây? Hay đó là những người mà bạn phán xét và khinh biệt? Vâng, chính là họ và nhiều hơn thế nữa, Chúa Giê-su đang đợi chờ bạn. Ngài đợi chờ để gặp bạn, để được bạn yêu thương như lúc bạn yêu thương những người yếu đuối tội lỗi. Hãy ngẫm suy về phẩm giá của họ, hãy thương yêu và phục vụ những con người này bởi lẽ nơi họ bạn sẽ yêu thương và phục vụ cho chính Thiên Chúa chúng ta.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, con thấu hiểu và tin tưởng rằng Ngài đang hiện diện, đang ẩn mình nơi những người yếu đuối nhất hơn tất cả, nơi những người bần cùng nhất và nơi những người tội lỗi đang ở giữa chúng con. Xin giúp con biết siêng năng kiếm tìm Ngài nơi những người con gặp gỡ đặc biệt là những lúc họ gặp khó khăn nhất. Khi con tìm thấy Ngài thì xin cho con yêu thương và phục vụ Ngài bằng cả trái tim. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Ngài. Amen.

——-

Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/2-first-week-of-lent/

 

 

Kiểm tra tương tự

Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Kho báu của …

Tông Đồ Cầu Nguyện, 24-06-2024

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24/06/2024 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Thánh Gioan Tẩy …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *