Tag lưu trữ: Hoàng Sỹ Quý

January, 2024

 • 25 January

  Đạo làm người

  Tác giả: Hoàng Sỹ Quý, SJ.   Ý thức luân lý Con vật chỉ phản ứng theo bản năng, nghĩa là cái bản năng “trời ơi” ấy làm thay cho nó hết. Duy chỉ con người mới hành động thật, nghĩa là làm tự mình, do lý trí soi lối …

October, 2011

 • 19 October

  Một chứng từ của đối thoại tôn giáo bề sâu Henri Le Saux (1910-1973)

  Lm. Giuse Hoàng Sỹ Quý, S.J. Tôi đã biết tiếng Henri Le Saux và Jules Monchanin ngay từ hồi còn trên ghế nhà trường bên châu Âu. Biết Le Saux qua các tác phẩm thần học của cha và biết Monchanin qua vị đỡ đầu chung của tôi và ngài: …

 • 11 October

  Môi sinh và Năng lượng trên thực đơn sống đạo hôm nay

  Lm. Giuse Hoàng Sỹ Quý, S.J.  Từ lâu rồi, thế giới đã bức xúc trước những vấn đề năng lượng và môi sinh. Các nhà khoa học cảnh báo: Mực nước dâng cao và tầng ô-dôn bị thủng. Các hội nghị quốc tế Kyoto, rồi Bali, Arca (Ghana) thúc dục …

September, 2011

 • 22 September

  Vatican II: Ngược Dòng và Xuôi Dòng

  Cách đây mấy năm, một ủy ban thuộc HĐGM.VN có ý định mở tại Sài gòn một cuộc hội thảo toàn quốc về Vatican II. Kế đó không lâu, một số nhân sỹ Công giáo Sài gòn cũng họp thành nhóm lấy tên Nhóm Vatican II gì đó. Thế mà …

June, 2011

 • 10 June

  Từ bi Phật Giáo và Đức Ái Ki-tô Giáo

  TỪ BI PHẬT GIÁO VỚI ĐỨC ÁI KI-TÔ GIÁO Hoành Sơn HOÀNG SĨ QUÝ LTS Xin mời bạn đọc thưởng thức một bài nghiên cứu phân tách một vấn đề tâm linh triết học cốt lõi nhất của hai tôn giáo lớn nhất hoàn vũ của Hoành Sơn Hoàng Sĩ …