Tag lưu trữ: Hoành Sơn

May, 2014

 • 10 May

  Xét mình với luân lý Tân Ước

  XÉT MÌNH VỚI LUÂN LÝ TÂN ƯỚC Hoành Sơn Từ xưa đến nay, tín hữu (giáo dân) xét mình là để xưng tội; tu sỹ và giáo sỹ còn xét mình hằng ngày để sửa khuyết điểm nữa. Xét mình, nhất là để xưng tội, người ta quen lấy “Mười …

February, 2012

 • 6 February

  Lời nguyện bốn Dòng Tên – Hoành Sơn, SJ

                                                                                                                          Hoành Sơn S.J. Vâng, lời nguyện (votum, voeu, vow)[1], chứ chẳng có JESUIT OATH hay Lời thề Dòng Tên nào cả. Lời nguyện ấy giống như Ba lời nguyện của mọi dòng tu khác. Khác chăng chỉ là có thêm đoan hứa thứ tư : Vâng lời Đức …

September, 2011

 • 22 September

  Vatican II: Ngược Dòng và Xuôi Dòng

  Cách đây mấy năm, một ủy ban thuộc HĐGM.VN có ý định mở tại Sài gòn một cuộc hội thảo toàn quốc về Vatican II. Kế đó không lâu, một số nhân sỹ Công giáo Sài gòn cũng họp thành nhóm lấy tên Nhóm Vatican II gì đó. Thế mà …

April, 2011

 • 1 April

  Từ bi Phật Giáo và Đức Ái Ki-tô Giáo

  Hoành Sơn, S.J. Muốn thoát khỏi cảnh hồng trần khổ hải, hoàng tử  Thích ca Cổ đàm (S akya Gautama) bỏ đời đi tu. Dĩ nhiên là hồi ấy, người bàlamôn-giáo tu thế nào, ngài cũng tu như thế thôi. Lại theo Radhakrishnan, cũng như tỳ kheo bàlamôn-giáo, ngài nương …