Trang Nhà / Tag lưu trữ: Lễ Các Thánh

Tag lưu trữ: Lễ Các Thánh

Tháng Mười, 2017

  • 31 Tháng Mười

    Ngày 01-11: Lễ Các Thánh

    Trong dịp mừng lễ Các Thánh, chúng ta tôn kính những người đã hướng cuộc đời theo những nhân đức quả cảm làm gương cho tất cả các Kitô hữu, dù họ đã được phong thánh hay chưa. Các thánh là những người suy nghĩ táo bạo. Các ngài tin …