Tag lưu trữ: Lịch sử Giáo Hội Việt Nam

December, 2014

  • 10 December

    Ai đã thành lập Giáo Hội Việt Nam?

     CÂU HỎI TRONG KHUÔN KHỔ LỊCH SỬ KHÁCH QUAN: AI ĐÃ THÀNH LẬP GIÁO HỘI VIỆT NAM? LTS Tập San Định Hướng :  Nhật báo Công Giáo Pháp La Croix ngày 18/1/1996 tường trình về chuyến viếng thăm chính thức của phái đoàn hàng giáo phẩm Công Giáo Pháp đến …