Tag lưu trữ: Lourdes

January, 2024

  • 2 January

    Đức Trinh Nữ Maria đã trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới như thế nào?

    Đây là một bài viết dài, mà nếu bạn là người yêu mến Đức Mẹ, hay một người đã từng nghiệm thấy Đức Mẹ thay đổi cuộc đời mình thế nào, hay đất nước của mình thế nào, thì mong là bạn đủ kiên nhẫn đọc lại cách mà trong …