Tag lưu trữ: miền bắc

June, 2019

  • 14 June

    [Thông Báo] V/v Tĩnh tâm định hướng tại khu vực Miền Bắc- Tháng 6.2019

    “Khá nhiều lần trong đời, chúng ta lãng phí thời gian để tự hỏi ‘Tôi là ai?’ và đó sẽ là câu hỏi đi theo con cho đến hết cuộc đời. Nhưng câu hỏi thực sự  cần được đặt ra là ‘Tôi dành cho ai?’” (ĐTC Phanxicô, Christus Vivit).  Bạn …