Tag lưu trữ: single

April, 2024

  • 1 April

    Tại sao những người độc thân nên lần chuỗi Mân Côi?

    Mặc dù việc lần hạt Mân Côi không phải là một thực hành đức tin bắt buộc để trở thành người Công giáo tốt lành, đó vẫn là việc đạo đức được nhiều người khuyến khích. Có rất nhiều phép lạ – lên tới hàng ngàn – xảy ra nhờ …