Tag lưu trữ: SOH

July, 2024

  • 3 July

    Thông báo tuyển sinh: Chương trình thần học giáo dân – Người gieo hy vọng (Sowers of Hope)

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẦN HỌC GIÁO DÂN ĐÀO TẠO GIÁO DÂN – TRÍ THỨC TRẺ CHO GIÁO HỘI NGƯỜI GIEO HY VỌNG – SOWERS OF HOPE (SOH)   Người Gieo Hy Vọng – Sowers of Hope (SOH) là chương trình thần học giáo dân được tổ chức …